Föräldrar fick inte ta hem sitt barn

  • Publicerad 00:00, 28 feb 2012

FARSTA Justitieombudsmannen inleder en utredning mot Farsta stadsdelsnämnd sedan en anhörig till ett barn har gjort en anmälan. Barnet föddes för tidigt under förra våren och fick vårdas i flera månader på sjukhus. När barnet under sensommaren var färdigbehandlat beslöt stadsdelsförvaltningen att barnet tillfälligt skulle placeras på ett familjehem.

När föräldrarna efter några månader ville ta hem sitt barn och få vårdnaden samtyckte inte stadsdelsförvaltningen och enligt anmälaren har ansvariga på förvaltningen varit omöjliga att kontakta av barnets anhöriga. JO har nu begärt ett yttrande i ärendet från stadsdelsförvaltningen.