Fälls. Svea hovrätt dömer en pappa till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha slagit och tagit strypgrepp på en lärare i en skola i Spånga. Hovrätten ändrar därmed tingsrättens friande dom. Foto: Mostphotos

Förälder döms för våld mot tjänsteman

Svea hovrätt dömer en pappa för mot våld mot tjänsteman efter att han ska ha slagit en lärare på sin sons skola. I tingsrätten friades pappan.

  • Publicerad 12:22, 16 okt 2020

Det var i maj 2017 som en pappa, hans son och hustru sökte upp en lärare på en skola i Spånga.

Enligt läraren ville pappan och sonen veta varför sonen fått betyget B och inte A i ett ämne.

Vad som hände därefter har de inblandade varit oense om. Enligt åtalet ska pappan ha slagit läraren i ansiktet samt tagit strypgrepp. Pappan å sin sida har hävdat att han befann sig i nödvärn, att läraren slagit honom och att han ville skydda sig och sin familj.

Solna tingsrätt friade pappan från våld mot tjänsteman, då tingsrätten ansåg att det varit allt för tumultartat på platsen vid händelsen, och därför svårt att bevisa vem som gjort vad.

Överklagade till hovrätten

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt, som nu dömer pappan för våld mot tjänsteman.

Svea hovrätt konstaterar i domen att pappan har erkänt att han slagit läraren i ansiktet men nekat till att ha tagit strypgrepp.

Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att det finns flera skäl att iaktta försiktighet om pappan även tog strypgrepp. Det har rört sig om en tumultartad situation, risk finns att de inblandade har misstagit sig om händelseförloppet.

Trots det resonemanget anser hovrätten ändå att läraren lämnat ”en klar och levande berättelse som framstår som trovärdig.” Lärarens berättelse styrks enligt hovrätten av vittnen som såg händelsen.

Ska betala skadestånd

Straffvärdet för våld mot tjänsteman är enligt hovrätten två månaders fängelse. På grund av att lång tid gått sedan händelsen sätter hovrätten ned straffvärdet till en månad. Pappan är tidigare ostraffad och hovrätten dömer honom därför istället till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Han ska betala 5 000 kronor till läraren för kränkning.

En nämndeman var av skiljaktig mening och ville fria pappan.

Detta har hänt

Den polisanmälda händelsen där en pappa skulle ha slagit en lärare på en skola i Spånga, efter missnöje över betyget läraren satt för pappans son, inträffade i maj 2017.

I februari 2019 friade Solna tingsrätt den 49-åriga pappan från våld mot tjänsteman. Tingsrätten ansåg att det varit för tumultartad situation för att redan ut vad som hänt, och om pappan tagit ett grep om lärarens hals eller inte. Däremot bedömde tingsrätten att pappan hade slagit läraren i pannan men att det kunde handla om nödvärn.

Den 14 oktober 2020 ändrade Svea hovrätten tingsrätten friande dom och dömer pappan för våld mot tjänsteman. Hovrätten anser att förutom slag mot ansiktet är det visat att pappan även tagit strypgrepp på läraren och att pappan inte befann sig i en nödvärnssituation.

Visa merVisa mindre