Läget på neonatalen är mycket ansträngt. Foto: Mostphotos

För tidigt födda barn i fara när personalen går på knäna

Personalbrist, överbeläggning och anställda som tvingats jobba 17 timmar i sträck och kommer gråtande till arbetet. Så här ser situationen ut på Huddinge sjukhus neonatalavdelning just nu.

  • Publicerad 11:54, 26 jul 2019

Avdelningen som har i uppgift att ta hand om för tidigt nyfödda barn har under sommaren varit konstant överbelagd. Personal som varit schemalagda att arbeta kväll har blivit inkallade redan morgonen därpå för att få bemanningen att gå ihop.

Ett felsteg – skillnad mellan liv och död

Hos Vårdförbundet och kommunal har man fått ta del av berättelser om personal som gråter av utmattning och hur situationen ser ut på avdelningen. Här menar båda fackförbunden att arbetsmiljöproblemen är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten och konstaterar att ett felsteg kan vara skillnaden mellan liv och död.

– Det är väldigt små marginaler för att något ska gå fel med dessa för tidigt födda barn, säger Gunilla George, avdelningsordförande vid Vårdförbundet till SVT Nyheter.

”Personalen hinner inte äta lunch eller gå på toaletten”

Under sommaren har avdelningen precis som på många andra håll inom vården dragit ner på sin bemanning för att klara semesterperioden. Det här har gjort att personal vänt sig till facket och bett om hjälp. Enligt ett nyckeltal ska man på neonatalavdelningen ha fem sjuksköterskor på plats – men nu under sommaren ha de som jobbar fått klara sig på fyra sköterskor.

– Förutom att personalen inte hinner äta lunch eller gå på toaletten så känner våra sjuksköterskor en enorm etisk stress över att arbetsgivaren inte ger förutsättning för god och säker vård. Barnen kommer ju när de kommer, dygnet runt, säger Mira Nyberg, tjänstledig från neonatalavdelningen i Huddinge och nu förtroendevald inom Vårdförbundet till SVT Nyheter.

Handlingsplan mellan sjukhuset och facket

Vårdförbundet menar att problemet ligger i att den semesterplanering som gjorts inför sommaren varit på gränsen eller till och med för låg vad gäller avdelningens grundbemanning.

Efter att facket kopplats in har en handlingsplan skapats mellan Huddinge sjukhus och Vårdförbundet. Enligt den ska bland annat återkoppling ske efter varje arbetspass samt att arbetsbeordringar bara får gå genom chefer så att de kan ha koll på hur mycket personalen arbetar.