För eller emot heltid – därför tycker alla olika

Pedagoger och föräldrar har helt skilda åsikter om rätt till heltid i förskolan. Mitt i reder ut varför åsikterna skiljer sig – och vad alla tycker.

  • Publicerad 04:56, 8 nov 2018


Det handlar inte om lathet hos föräldrar, utan om att ha tid för bebisen som man är hemma med.

I förskolan får äldre syskon stimulans, utveckling och möjlighet till lek med jämnåriga som hen behöver.

Förskola är frivilligt, men det är ändå en viktig del av barnens skolgång.

Föräldraledigheten är inte till för att frigöra förskoleplatser.


De som är ensamstående förlorar som vanligt. Det vore väl idealet om det fungerade i praktiken, men det gör det inte.

Men många som är ensamstående har då inte samma chans på arbetsmarknaden.


Fyraåringen älskar förskolan och jag kan tillgodose behovet hos två bebisar.

När mitt barn fick två syskon samtidigt blev allt kaos. Förskolan blev en trygg punkt. Där fanns kompisar, personal och rutiner som var sig lika.


Alla barn har rätt till förskola 6.30-18.30 oavsett. Barnen kan ha 60-timmarsveckor. Kanske bra för föräldrar, men tufft för små barn.

Den pedagogiska verksamheten pågår klockan 9 till 15. Efter det går många i personalen hem. Barn som går längre än 9 och 15 missar ingenting.

Problemet är att vi inte räcker till för att ge barnen den stimulans som behövs på grund av stora barngrupper och låg personaltäthet.