Foppas företag får fortsätta vid Torvalla – trots hård kritik

För fyra år sedan skrev Haninge kommun avtal med Fopha invest, den legendariske hockeyspelaren Peter Forsbergs företag, om att utveckla Torvallaområdet. Än har inte första spadtaget tagits, vilket den politiska oppositionen är kritisk till.

  • Publicerad 06:00, 7 jun 2022

Idéskissen är amatörmässig, det finns ingen substans i den.

– Trots all baluns med Foppa så har det varit i skymundan i fyra års tid. Tragiskt att det bara rinner ut i sanden, säger oppositionsrådet Sven Gustafsson (M).

Han syftar till när Haninge kommun presenterade avtalet med Peter Forsbergs företag, Fopha invest, under maj 2018 med en presskonferens. Året innan hade kommunen kommit fram till att utveckla området runtom Torvalla idrottsområde med bland annat bostäder.

Men Sven Gustafsson tycker att ursprungsplanen, som han gillar, har frångåtts. Det Fopha invests målbild för Torvalla pekar på är att det bästa är att flytta på flera nuvarande idrottsutrymmen ifrån Torvalla (exempelvis fotbollsplaner) för att bygga bostäder och nya anläggningar.

– Idéskissen är amatörmässig, det finns ingen substans i den. Det framgår tydligt att ett idrottsnav inte är idén för projektet, utan att de vill kasta ut delarna för att bygga bostäder. Det var inte grundtanken i projektet från början, säger Sven Gustafsson.

Vid aprils sammanträde i kommunstyrelsen beslutades det om en förlängd avsiktsförklaring med Fopha invest till årskiftet. Förslaget gick igenom efter en omröstning som slutade 8-7. Det var den andra gången kommunen förlängde sitt avtal med företaget.

Sven Gustafsson menar att det är den sista förlängningen bolaget får.

– ​​​​Oavsett kommunledning efter höstens val så kommer det inte finnas en majoritet att fortsätta med Fopha invest. Jag har pratat med några av sossarnas koalitionskollegor som tycker att det har nått vägs ände.

Foppa inte längre i styrelsen

Sven Gustafsson tycker att uppdraget borde ges till någon exploatör som har kraft att genomföra projektet, vilket han inte tror att Fopha invest har. Han tycker att uppdraget bör läggas ut för konkurrens mellan ett antal aktörer som får göra upp om det.

Peter Forsberg äger fortfarande en del av Fopha invest (9 procent), men faktumet att "Foppa" inte längre är med i styrelsen i företaget (klev ur under 2020) är något som Sven Gustafsson också tar upp.

– Jag har ingen avsikt att svärta ned Foppa som varumärke, men projektet som han inte varit särskilt inblandad i har nått vägs ände.

Behöver mer tid

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är väldigt simpelt för Sven Gustafsson att peka på att fyra år har gått utan att mycket har hänt. Hon tycker att han missar mycket arbete som har lagts ned under tiden, exempelvis under en förstudie som kommunen lade ett år på för att kartlägga målkonflikter och vad som är möjligt inom området.

– Efter det har resultatet analyserats och vi har konstaterat att fler saker behöver fördjupas ytterligare. Så det är rimligt att vi förlänger för att vi båda ska få mer tid på oss, säger Meeri Wasberg.

Hon tror att projektet bör kunna kompletteras under det kommande dryga halvåret till 31 december, då den nya avsiktsförklaringen löper ut, för att sedan gå vidare till nästa steg.

Däremot tycker hon att det är väldigt spekulativt av Sven Gustafsson att påstå att det inte kommer bli en ny förlängning med Fopha invest.

– När vi kommer till årskiftet vet vi om vi kan gå vidare eller om det behövs något annat. Det är förmätet att vara så kategorisk. Man ska ha respekt för beslut, tid och valresultat.

Meeri Wasberg tycker även att det är oförskämt av Gustafsson att kalla skissen för amatörmässig då det finns mycket att ta hänsyn till i ett sådant stort projekt.

– I deras skiss finns även utrymme för ett antal större idrottsanläggningar som kan fylla ett regionalt behov. Det är det som gör det spännande och rimligt att fördjupa arbetet ytterligare i ett antal delar.

Från Fopha invest säger vd Thony Andersson att de står redo att fortsätta arbetet med Torvalla.

– Nu är vi i fas med att ta in synpunkter och frågeställningar kommunen har och bocka av en efter en så att kommunen tillsammans med vårt stöd kan ta detaljplanen i mål och därefter kan vi lämna in aktuella bygglov och sätta igång byggandet, säger han.

Thony Andersson menar, till skillnad från Sven Gustafsson, att Fopha invest har styrka att genomföra det här projektet. Andersson säger att de skulle kunna sätta igång byggandet imorgon, om så vore fallet.

Däremot uppskattar han inte Gustafssons kommentar om att idéskissen är amatörmässig.

– Målbilden och visionsskisserna är framtagna i samarbete med ett team av de mest renommerade personerna inom Sweco, som är ett av de största företagen i branschen gällande den här typen av arbete.

Torvallaprojektet

Efter att ha pekat ut Torvallaområdet som ett utvecklingsområde med bostäder och idrottsytor valde Haninge kommun att skriva avtal med Fopha invest som markexploatör under maj 2018.

Sedan dess har Fopha invest tagit fram en idéskiss för området som bland annat innefattar upp emot 2 500 bostäder, fem idrotts- och evenemangsanläggningar, två förskolor och ett cirka 20 våningar högt hotell.

Haninge kommun har förlängt avsiktsförklaringen för att avsluta projektet tillsammans med Fopha invest. Den sträcker sig till 31 december 2022. Fram tills dess ska idéskissen klargöras och vissa detaljer ska slipas på innan arbetet kan gå vidare till nästa skede.

Visa merVisa mindre