Folktandvården har blivit demensvänner

En person som drabbats av demens tappar lätt kontakten med tandvården och riskerar sin munhälsa. För att bättre möta personer med demens har Folktandvården i Kungsängen nu blivit demensvänner.

  • Publicerad 14:44, 14 jun 2017

– Munhälsan kan försämras väldigt snabbt. Den som är sjuk kan lätt glömma bort att komma på sina bokade tider, säger Christina Eklund Larsson som är klinikchef på Folktandvården i Kungsängen.

Hon och resten av personalen på kliniken har nyligen anslutit sig till Upplands-Bro kommuns kampanj ”Demensvän” som är ett nätverksbygge och en utbildningsinsats för att fånga upp och ge ett bättre bemötande till den som är sjuk.

– Vi måste tänka på vilka kontaktvägar vi har. Vi kanske kan ringa istället för att skicka kallelse per brev, vi kan hjälpa till att boka sjukresor eller ta hjälp av anhöriga för att komma vidare i den regelbundna tandvården, säger Christina Eklund Larsson.

Ska kunna leva självständigt

Målet är att nätverket ska bli så stort som möjligt och därmed skapa en förståelse och trygghet i samhället för demenssjuka.

– Vi erbjuder utbildningen till alla som i sin profession kommer i kontakt med personer med demens. Man kan göra mycket för att personerna ska må bättre och kunna leva ett självständigt liv, säger Mirjam Brocknäs som är enhetschef för förebyggande enheten på kommunen och projektledare för kampanjen Demensvän.

Initiativet är ett komplement till den hjälp och vård som redan finns i Upplands-Bro kommun i form av stödgrupper, dagverksamhet, hemtjänst och särskilda boenden.

Stort intresse

Många har redan anmält intresse för utbildningen. Kommunens färdtjänstchaufförer, biblioteken, Svenska kyrkan i Bro och Folktandvården är några av dem.

– Den stora vinningen är ju att alla vi i kedjan kring den som är sjuk får en fungerande dialog, säger Christina Eklund Larsson på Folktandvården.

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10