”Folk tror att vi ska gräva upp deras mostrar”

Tillbyggnaden av Bromma kyrka har rört upp starka känslor. Boende och församlingsmedlemmar protesterar, men kyrkoherden Torbjörn Gustavsson står fast i beslutet att förändra kyrkan. – Det drar iväg i fantasierna hos en del. Men jag tror att det här kommer bli jättebra, säger han.

  • Publicerad 07:20, 12 nov 2018

Inklippta grävskopor på bilder av gravar, rykten om att gamla tavlor ska förstöras och dörrar som ska placeras mitt i medeltidsmålningarna. Missförstånden om Bromma kyrkas tillbyggnad är många, anser Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde. Nu hoppas han få ett slut på dem.

– Det drar iväg i fantasierna. Jag har fått skrivelser om att anhöriga tror att vi ska gräva upp deras mostrar. Men inget kommer att göras bland gravarna i samband med ombyggnationen, säger han.

”Vår kyrka måste bevaras”

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att Bromma kyrka får en tillbyggnad med byggstart i januari. Beskedet har skapat protester bland församlingsbor och boende och över 100 personer har skrivit på namnlistor om att bevara kyrkan.

– Vår kyrka från 1100-talet måste bevaras, säger Ylva Nybäck som leder namninsamlingen. 

Så här är det tänkt att tillbyggnaden ska bli när den är klar.

Anledningen till ombyggnationen är bland annat att uppdatera brandskyddet, öka tillgängligheten genom hiss och dra ny el. I samband med det passar man också på att skapa en tillbyggnad för att göra det möjligt för besökare att tända ljus, något som inte får göras inne bland kyrkans medeltida målningar.

Dörrparet flyttas, från kortsidan av kyrkan, till långsidan och inne i vapenhuset tas den gamla ytterväggen, som nu är målad i grått, fram. Den totala kostnaden för omgörningen är 30 miljoner kronor, 14 miljoner beräknas gå till tillbyggnaden.

– Vi har sparat ihop pengar. Församlingen kommer inte att påverkas negativt av det här, säger Torbjörn Gustavsson.

Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson, visar runt inne i vapenhuset. Här ska den gamla, nu gråmålade, ytterväggen tas fram och dörrarna flyttas. Foto: Anna Z Ek.

Han visar runt i kyrkan och stannar vid trapphissen inne i vapenhuset. Den får personer med funktionshinder använda om de vill gå på toaletten en trappa ner. Inte optimalt, menar han.

– Trapphissen tar tid och är också en fara om det skulle börja brinna, säger Torbjörn Gustavsson.

I ett gammalt kök nere i kyrkans källare håller vaktmästarna, som ska anordna med blommor till förrättningar, till. Diskbänken är alldeles för låg enligt dagens standard.

– Det här är en fråga om arbetsmiljö som måste hanteras, säger Torbjörn Gustavsson.

Inget kommer att göras bland gravarna i samband med ombyggnationen

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde

Argumenten om såväl ljus som tillgänglighet är dock inget som håller, anser Ylva Nybäck.

– Vi tycker helt enkelt inte att våra pengar ska användas till en utbyggnad, har hon tidigare sagt till Mitt i.

Länsstyrelsen har godkänt förändringarna

Länsstyrelsen har gett tillstånd till alla förändringar och har också haft synpunkter på såväl tillgänglighet som brandskydd. Torbjörn Gustavsson hoppas nu att församlingen ska acceptera beslutet om omgörning.

– Jag tror att det här kommer att bli jättebra och att det inte kommer att påverka kyrkan negativt, säger han.