Personalen är kritisk mot skolledningen. Foto: Mitt i

”Folk säger upp sig till höger och vänster”

En skolledning som inte lyssnar och kaos i klassrummen har fått tiotals lärare på Aspuddens skola att säga upp sig.

  • Publicerad 08:10, 12 sep 2018

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om föräldrar på Aspuddens skola som vittnar om lärare med hög arbetsbelastning, elever som inte får det stöd de behöver och kaos i klassrummen.

Nu berättar flera lärare och pedagoger som Mitt i varit i kontakt med att situationen är ohållbar. Det handlar både om arbetsmiljön i skolan och på fritids.

– Det är omöjligt att jobba så. Man känner sig alltid otillräcklig, säger en fritidspedagog.

Personalen vill inte stå med i tidningen med namn och bild, av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.

Finns inga resurser till barn med svårigheter

Ett av problemen är att flera av eleverna har diagnoser och är utåtagerande, vilket kräver mer resurser från skolan.

– När jag larmade om att det i en klass fanns elever som behövde en resursperson, sa ledningen att det inte gick att ordna, berättar fritidspedagogen.

En lärare på skolan tycker att en del av problemet är att skolan förändrades för några år sedan, och numera sätts alla elever, oavsett svårigheter, i samma klass.

– När politikerna snålar på resurser till skolan så står man som ensam pedagog med 25–28 barn, där kanske uppemot en tredjedel har olika diagnoser eller svårigheter att ta hänsyn till. Att kräva av lärare och pedagoger att de ska kunna hantera det här blir nästan som de bett oss göra som Jesus, utfodra hela skolan på två fiskar och ett bröd.

Får inte rätt förutsättningar på skolan

Personalen riktar skarp kritik mot ledningen, som de menar varken ger stöd eller har förståelse för personalens arbetsförhållanden.

– Den psykosociala arbetsmiljön är katastrofal. Ledningen har ansvar för att skapa förutsättningar för att vi ska kunna göra vårt jobb, men vi får inte de verktygen, berättar en person som nu har slutat på skolan.

Lärare och pedagoger vittnar också om att de inte fått vara med på personalmöten – eftersom det inte finns någon ersättare som kan ta hand om eleverna under tiden.

Ett 40-tal lärare och pedagoger har slutat

Enligt uppgifter till Mitt i ska ett 40-tal lärare och pedagoger slutat på skolan under de senaste åren.

– Lärare och pedagoger säger upp sig till höger och vänster. På ett av mina första möten med kollegorna satt många och grät på grund av arbetsbelastningen. En lärare hann jobba i två dagar när terminen började, innan hon sjukskrevs på grund av stress, säger en person.

Men trots allt stannar många lärare och pedagoger kvar på skolan.

– Det är ju för elevernas skull. Jag älskar att jobba med barn och att lära ut. Jag är kvar för att jag vill det bästa för eleverna.

Rektor: Försöker ställa allt tillrätta