Här sprutas det betong som förstärkning av bergväggen. Foto: Linda Dahlin

Följ med ner i Förbifartens tunnlar i Vinsta

Mitt under Vinsta industriområde borras det och sprängs det för fullt. Många som bor i närheten undrar säkert vad det är som pågår när det bullrar till. Följ med Mitt i på en exklusiv rundtur ner till bygget av Förbifartens tunnlar.

  • Publicerad 09:55, 2 jul 2018

Bygget av Förbifart Stockholm är full igång och nu har bygget av tunneln som ska gå från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta kommit till trafikplats Vinsta.

Här har en hel arbetsplats ovan jord skapats på Skattegårdsvägen i närheten av tunnelbanestationen i Johannelund med kontor, baracker och till och med ett eget reningsverk för vatten.

Niclas Lindkvist och Magnus Felldin på väg upp. Foto: Linda Dahlin

Mitt i fick en exklusiv visning under jord för att få se hur långt arbetet har kommit. Den 6 oktober blir det en visning för allmänheten.

– Vi vill gärna visa vad det är vi gör, dels för att många är intresserade och tycker det är spännande, men också för att skapa förståelse för varför det kan bullra till, säger Niclas Lindkvist, projektledare för Trafikverkets Förbifarten tunnel norr.

Patrik Hamberg och Niclas Lindkvist från Trafikverket och Magnus Felldin, Implenia. Foto: Linda Dahlin

Att spränga fram tunnlarna är tidskrävande och kräver mycket arbete både före och efter sprängningarna. I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och spränger Trafikverket sig framåt med cirka 10–15 meter i veckan. Hittills har cirka fem kilometer tunnel tagits fram, och då är arbetstunnlar och huvudtunnlar inräknade.

Trafikverkets hemsida kan man följa hur långt arbetet i tunnlarna har kommit.

– Vi arbetar dygnet runt, men själva sprängningarna sker på dagtid, säger Magnus Felldin, produktionschef för Implenia, som Trafikverket anlitat för att bygga bergtunnlarna i Johannelund.

Det ska bli två parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikalschakt för ventilation samt utrymningstunnlar.

Det är ett tekniskt avancerat arbete som kräver logistik då flera arbeten sker samtidigt. Nere i tunnlarna råder ordning och reda och säkerheten är stor.

– Vi var uppe i malmfälten och studerade LKABs arbete i gruvan. Det här är inte gruvbrytning, men det påminner om det arbetet, säger Patrik Hamberg, delprojektledare för Förbifarten.

Jätterör för friskluft

För att det ska finnas bra luft i tunnlarna trycks frisk luft ständigt i i tunnelsystemet via gigantiska fläktrör som löper längs taken i tunnelvalvet där arbetet pågår.

– Vi har även en lastbild med en vattentank som sköljer bergsväggarna efter sprängningarna för att binda dammet, berättar Magnus Felldin.

Vattentankbilen. Foto: Linda Dahlin

Varje dag spränger de två till tre gånger. Sprängningarna sker mellan 7 och 22.

– Om man vill veta när så kan man anmäla sig till Trafikverkets sprängvarningstjänst som meddelar 30 minuter innan sprängning, berättar Niclas Lindkvist.

Mellan vecka 28 och 31 blir det lugnt i berget. Då kommer det inte att sprängas något.

Fakta

Det här är Förbifart Stockholm

  • Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4 väster om Stockholm
  • Vägen ska gå från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr och passerar i tunnel under Lovö.
  • Förbifart Stockholm blir cirka 21 kilometer lång, varav 18 kilometer går i tunnel.
  • Vägen beräknas öppna för trafik 2026.
Källa: Trafikverket