Under ytan. Avståndet mellan Sätra varv och ön Kungshatt är 200 meter och tunneln kommer att ligga cirka 80 meter under vattenytan. Nu har man kommit mitt ut i farleden, 100 meter från strandkanterna. Foto: Jan Lidström

Följ med ner i Förbifart Stockholms tunnlar

Den 1 mars vid halv sjutiden gick det sista lasset med sprängmassor – via pråmen Oliver med den påskjutande bogserbåten Ted – från Förbifartens tunnlar nere vid den provisoriska hamnen vid Sätra varv.

  • Publicerad 11:39, 18 mar 2019

När Johan Bergling, från Ivar Lund Båttransporter AB som transporterat de bortsprängda bergmassorna mellan Sätra och Slagsta, tryckte på stoppknappen hade sammanlagt 1 051 056 ton bergmassor transporterats på bandet till de fartyg och pråmar som använts för trafiken.

Hans Torstensson från Subterra, det tjeckiska bolag som driver tunnlarna från Kungens kurva under Kungshatt till Lovön på Ekerö, berättar att tunnelsprängningarna går lite långsammare då berget är av varierande kvalitet. Bland annat finns sprickor med lera i vissa passager i sundet mellan Sätra varv och Kungshatt.

Om några veckor kommer de två tunnlarna, den ena från Sätra och den andra från Kungens kurva, att möta varandra. Då kan transporterna av bergmassor ske på lastbilar under jord upp till E4:an.

Sluppit 100 000 tunga transporter

Den provisoriska hamnen i Sätra ska tas bort, men ingången till huvudtunnlarna blir kvar för framtida underhållsarbeten.

Hans Torstensson berättar att Trafikverket och Subterra arbetat för att minimera koldioxidutsläppen och maximera trafiksäkerheten. Hittills har inget elände inträffat.

– Båttransporterna har ju varit bra för närområdet i Sätra. Vi har sluppit 100 000 tunga lastbilstransporter under de senaste 17 månaderna. Lastbilstransporterna via tunnlarna kommer ju inte att störa de boende i Sätra, eftersom de kan köra rakt ut på E4:an, säger han.

Sista färden på fjärden. Pråmen Ted lägger ut från Sätra varv, av närboende kallat Sätra Båtsällskap. Kåre Eksell är skeppare på pråmen. Foto: Sven Jirby

Kåre Eksell, skeppare på bogserbåten Ted, angör med van hand den provisoriska hamnen i Slagsta. Dessa de sista bergmassorna från Sätra ska nu lastas av och läggas på hög för försäljning och vidare transport till olika anläggningsarbeten. Byggbolaget Skanska köper alla bergmassor i den södra tunneldelen.

Kommer båttransporterna att upphöra helt?

– Nej, vi kommer att transportera bergmassor från de två provisoriska hamnarna på Lovön, säger Kåre Eksell.

När sker ”genomslaget” som det heter på tunneldrivarspråk? Det vill säga: när möts tunnlarna?

– En kvalificerad gissning är att genomslaget blir onsdagen den 20 mars klockan 19.00, säger Mikko Larch, samordnande entreprenadingenjör vid Subterra i Sätra varv, leende.

– Men det är beroende på bergets kvalitet. Vi anställda slår vad med varandra om exakt när det ska ske. Och då blir det självklart någon form av festlighet. Ungefär som en taklagsfest på ett bygge.

När SkärholmenDirekt besöker Subterras kontor i Sätra varv firas en annan milstolpe med två stora smörgåstårtor. Idag har man lassat ut en miljon kubikmeter bergmassa ur tunnlarna, varav cirka en miljon ton alltså har transporterats per pråm.

Foto: Jan Lidström

Framför oss i tunneln mot Kungens kurva syns ett kolsvart lager av mjukt grafitberg som ligger och väntar på att transporteras bort. 35 meter på andra sidan väggen drivs tunneln från Kungens kurva-sidan. Mikko räknar med omkring 15 meters framdrift per vecka.

En amatörs fråga: kommer ni att mötas på exakt rätt ställe?

– Nej, frågan är inte så okunnig som den kanske verkar. Vi arbetar med bland annat kompasser som mäter i 400 grader i stället för 360 och med fyra decimaler. Och vi mäter vinklar både i horisontalled och vertikalled med instrument som kallas teodoliter. Blir det ”fel” vid genomslaget så rör det sig om max 10-15 millimeter. Alltså inte meter!, utlovar Mikko Larch.

Transportband till salu

När upphör sprängningarna under Sätra och Skärholmen? Om ungefär ett år, bedömer Mikko. Under Kungshatt? Om två år. Första lastbilstransporten? Några veckor efter genomslaget. Nu läggs bergmassorna på hög i tunnlarna i avvaktan på att forslas bort.

Transportbandet som alltså transporterat drygt en miljon ton bergkross, med bara några mindre haverier, börjar att bli lite slitet. Det 500 meter långa bandet ska nu monteras ned och säljas.

– Det går bra att lägga ett bud här och nu. Ni kan få ett bra pris vid en snabb kontantaffär!, meddelar Mikko Larch glatt.

Här sprängs Förbifarten fram

Förbifart Stockholm

Förbifarten beräknas vara klar 2026 och blir en förbindelse på 21 km mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr, varav 18 km i tunnel. Då ska det ta 15 minuter att köra hela sträckan med bil.

Kostnaden uppskattas till 34 miljarder kronor. 80 procent ska finansieras via trängselskatt och 20 procent av staten.

Förbifarten planeras för 130 000 fordon per dygn i två tunnlar med sex körfält totalt. Kollektivtrafik är planerad för minst 10 000 resenärer per dygn.

Arbetet med tunnlarna sker samtidigt på sju platser. Som mest kommer 5 000 människor att arbeta med projektet.

Två ”frånluftstorn” ska säkra luftkvaliteten i tunnlarna. Kraftiga fläktar kommer att ventilera ut tunnelluften så högt upp i atmosfären att effekten på närmiljön blir liten.

Visa merVisa mindre