Glädje. Att Käppalaverket byggs ut blir bättre Östersjön och gör att Stockholm kan växa. Positivt, tycker Daniel Källenfors och Andreas Thunberg. Foto: Pekka Pääkkö

Följ med ner i avloppsreningsverket

Käppalaförbundet miljardsatsar för att fler ska kunna spola i toan och hälla ut pastavattnet i vasken. Samtidigt bidrar ett uppdaterat Käppalaverk renare vatten i Östersjön.  – Det vi gör har väldigt stor påverkan, säger Andreas Thunberg, vd.

  • Publicerad 07:20, 25 okt 2020

Det är roligt och positivt, en enormt viktig satsning för miljön och tillväxten i
regionen.

Nya bostäder, kollektivtrafik och skolor räcker inte för att städer ska kunna växa.

Reningsverken behöver också byggas ut och förnyas.

Även framtidens Stockholmare måste kunna spola i toan, diska och tvätta sig förvissade om att avloppsvattnet inte forsar rakt ut i Östersjön.

Sju badkar i sekunden

För det krävs insatser under mark. Till Käppalaverket på Lidingö forsar avloppsvatten från de 11 medlemskommunerna för att renas. I genomsnitt kommer sju badkar i sekunden. I sekunden.

Nu ska kapaciteten öka. Tillsammans satsar medlemskommunerna 1,8 miljarder kronor.

– Det är oerhört viktigt för miljön och vi säkerställer att kommunerna ska kunna växa enligt sina prognoser, säger Andreas Thunberg, vd Käppalaförbundet.

Han och Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö ger Mitt i en rundtur nere i tunnlarna bland de underjordiska bassängerna.

7 års bygge. Ombyggnationen kommer att pågå från 2022 till 2029. Merparten av arbetet kommer att ska nere i berget. Ökade transporter och byggbodar kommer dock att märkas. Foto: Pekka Pääkkö

– Det är roligt och positivt, en enormt viktig satsning för miljön och tillväxten i Stockholmsregionen, säger Daniel Källenfors som också är styrelseordförande för Käppalaförbundet.

Underjordisk stad

Nere i tunnlarna svishar anställda förbi på cyklar. Längs väggarna lyser runda ljusglober. Detaljer är blåmålade och glittriga partier i berget har putsats fram.

– Man har lagt stor vikt vid det arkitektoniska. Det ska vara som en stadsmiljö nere i berget, säger Anderas Thunberg.

När verket byggs ut handlar det främst om att möta skärpta miljökrav och att effektivisera.

45 meter. Det rena vattnet från Käppala forsar ut i Östersjön via en ledning på 45 meter djup mitt ute i Askrikefjärden. "Skulle vara illa för Östersjön om vi inte fanns". Foto: Pekka Pääkkö

Läkemedelsrester avlägsnas

Andreas Thunberg visar en av de 11 meter djupa bassängerna där vattnet flyter som en tjock, brun soppa. Här doftar det litet som sommarregn och fuktig jord.

– Här sker biologisk rening med mikroorganismer. Processen ska boostas genom att vi tillsätter bärare som mikroorganismerna kan växa på, det gör att mycket mer vatten kan renas, förklarar han.

Något man också kommer att göra är att rena läkemedelsrester.

Redan idag är Käppalaverket ett modernt reningsverk. Något som kanske inte är så känt är att ur det smutsiga vattnet kommer en rad produkter som man kan ta vara på – och dessutom sälja.

Slam förvandlas till fordonsgas som driver SL-bussar. Fosfor som inte ska ut i haven används istället till gödsel i jordbruket. Dessutom kan värme utvinnas.

– Cirkulär ekonomi, helt enkelt, säger Andreas Thunberg.

Syre. Det renade vattnet syresätts. Då bubblar det. Foto: Pekka Pääkkö

Kretslopp. Här visas vattnets kretslott i Käppalaverket. Det är inte bara rent vatten som produceras utan även gödsel och biobränsle. Foto: Pekka Pääkkö

Elva kommuner delar på kostnad och ansvar

Käppalaförbundet består av elva kommuner: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby­, Vallentuna och Värmdö.

De delar kostnaden för att bygga ut Käppalaverket.