Bergarbetaren Tomas Hedquist borrar hundratals hål i bergväggen inför varje sprängning. Foto: Anna Z Ek

Följ med Mitt i ner i Förbifartens tunnlar

Vindlande kurvor, dånande borrar och lukt av lera och ammoniak. Följ med Mitt i ner i Förbifart Stockholms tunnlar. Den 5 maj öppnas ett par av dem för allmänheten.

  • Publicerad 14:05, 25 apr 2018

Det är mörkt, kyligt och det luktar lera, fukt och ammoniak, efter den senaste sprängningen. De skrovliga bergväggarna glänser svagt av väta och det bullrar från väldiga borrar ett par hundra meter bort.

Vi befinner oss 30 meter under jord, i en av E4 Förbifart Stockholms många tunnlar. Ovanför oss ligger Skärholmen och E4 – men det här är en egen värld.

– Den här tunneln är en ramptunnel för bussar. Bussar från Skärholmsplan ska åka ner i den för att sedan köra vidare in i huvudtunneln, berättar Trafikverkets projektledare Linus Levinson.

Han har kört oss ner i tunnelsystemet i bil, på en vindlande och lerig väg. Starten gick vid en av de två tunnelmynningarna i höjd med Skärholmen centrum. Någon kilometer senare kliver vi ur, med hjälmar och stövlar med stålhätta.

Linus Levinson, Trafikverkets projektledare, visar runt i tunneln. Foto: Anna Z Ek

Luften är förvånansvärt frisk att andas.

– Det beror på fläktrören. De trycker ständigt in frisk luft i tunnelsystemet. Annars skulle det inte gå att arbeta här, säger Linus Levinson och uppmärksammar oss på de jättelika, gula rören högst upp i tunnelvalvet.

Hittills har Trafikverket sprängt drygt 6 500 meter av de totalt 15 000 meter tunnel som ska byggas i Sätra/Skärholmen. Det rör sig om både arbetstunnlar, ramptunnlar och huvudtunnlar. Nästan hälften, med andra ord, men ännu dröjer det åtta år innan Förbifart Stockholm öppnas för trafik.

– I oktober kommer vi att göra det första genomslaget – de som sprängt från Sätra möter dem som sprängt från Skärholmen. Det innebär att vi kan köra ända från tunnelöppningen i Sätra hamn till öppningen i Skärholmen. Det kommer att underlätta arbetet rejält, säger Linus Levinson.

Tunnelvalvet är cirka tio meter högt. I taket finns stora fläktör, som trycker ner frisk luft i tunnlarna. Maskinen i förgrunden pumpar ut vatten ur tunneln, vatten använts för att binda dammet som annars yr när man borrar. Foto: Anna Z Ek

Längst in i tunneln är skenet starkt och dånet öronbedövande. Där sitter bergsarbetaren Tomas Hedquist i en borr-rigg – ett jättelik maskin med tre långa borrarmar. Vi klättrar upp till hans arbetskur.

– Inför varje sprängning borrar jag 250 hål, 48 millimeter tjocka och 5,8 meter djupa. I de hålen lägger jag sprängmedel. Vi spränger alltså 5,8 meter tunnel åt gången, berättar han.

Från bergväggen framför oss forsar vatten ner, när borrarna är i gång. Det tillsätts för att binda allt damm som frigörs vid borrningen, och förs sedan ut ur tunneln igen med stora pumpar.

Bergarbetaren Tomas Hedquist borrar 250 hål i tunnelväggen, inför varje sprängning. Foto: Anna Z Ek

– Utan vattnet skulle luften bli tjock av damm härinne, förklarar Tomas Hedquist.

Han jobbar 15-timmarspass i underjorden, och trivs bra med det. Själva känner vi oss ganska nöjda efter någon timme under jorden. Det känns bra att komma upp i dagsljuset, och skymta Skärholmen centrum på andra sidan Skärholmsvägen.

Den 5 maj är det allmänhetens tur att ta en tunnelpromenad – och försöka föreställa sig hur allt kommer att se ut 2026, när E4 Förbifart Stockholm ska stå klar.

Mynningarna till bussramptunnlarna i Skärholmen. I tunneln till höger ska bussarna åker ner. I tunneln till vänster ska de åka upp ur tunnelsystemet. De gula rören trycker in frisk luft i tunnlarna. Foto: Anna Z Ek

Fakta

Gå på tunnelpromenad den 5 maj

Den 5 maj kl 11–15 bjuder Trafikverket in allmänheten i ett par av tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.

Platsen är Smistavägen/Skärholmsvägen, i höjd med Skärholmen centrum, nära Skärholmsplan och Mikaelikyrkan.

Besökarna får låna hjälmar och skyddsvästar, och bjuds på fika. Varma kläder och rejäla skor rekommenderas.

Promenaden är cirka 1 km. Personal är på plats för att berätta om Förbifarten.

Var beredd på att köa – tunnelvisningar brukar vara populära.

Mer info finns på Trafikverkets webbsida.

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre