SLUSSEN. Ole Settergren, Stigbergsgruppen. Foto: Karin Nilsson

"Fog för kritiken mot Nya Slussen"

Generalen för det organiserade Nya Slussen-motståndet tycker expertgruppen ger kritikerna rätt. Ole Settergren tror fortsatt att Nya Slussen stoppas.

  • Publicerad 12:25, 2 feb 2015

Ole Settergren, engagerad i bevararaktivisternas paraplyorganisation Stigbergsgruppen, har ännu inte hunnit läsa hela den rapport som idag presenterades av stadens oberoende expertgrupp, men drar redan slutsatsen att den ger stöd till Nya Slussens kritiker.

– Jag tycker att rapporten visar att kritikerna har haft väldigt mycket fog för sin kritik.

På vilket sätt?

– Bland annat att konstaterar man att stadsbussarna får sämre förutsättningar i Nya Slussen och att ekonomin inte håller. Rapporten framför också att kulturmiljöaspekter måste beaktas bättre.

Samtidigt dömer experterna ut en återbyggnad av dagens Slussen. Hur ser du på det?

– Det avviker från vår uppfattning men som jag förstår det så hävdar gruppen att det inte går att göra inom nu gällande detaljplan och det har vi heller aldrig påstått.

Expertgruppen ser flera fördelar med Nya Slussen, bland annat för cyklister och fotgängare. Delar du analysen?

– De hävdar att det blir bättre för cyklister och fotgängare utan att ha gjort några jämförelser med kritikernas alternativ som Plan B och Ny syn på Slussen. Det är en av de stora bristerna i rapporten.

Expertgruppen har tidigare kritiserats för att inte vara tillräckligt oberoende. Känns rapporten riggad?

– Jag måste läsa rapporten innan jag kan uttala mig om det men jag anser att gruppen fick för kort tid på sig och ett för snävt uppdrag. De har gjort jämförelser med nuvarande Slussen som ingen förespråkar.