HÅLLBAR UTVECKLING. "Sollentuna Väsby FN Agenda 2030 priset ska stimulera till ökat engagemang runt hållbar utveckling", säger Bernt Josephson på den lokala FN-föreningen. Foto: Rolf Bergström

FN-pris söker mottagare i Väsby och Sollentuna

Vem tycker du gör något alldeles extra för hållbar utveckling i Upplands Väsby och Sollentuna? Nu är det dags att nominera till det nya Agenda 2030 priset som delas ut av Sollentuna Väsby FN-förening.

  • Publicerad 08:30, 10 sep 2021

Vi hade tänkt dela ut det här priset för första gången förra året, men då kom pandemin emellan så vi fick tyvärr skjuta upp det.

Den lokala FN-föreningen i Sollentuna och Upplands Väsby har tagit fram ett pris för att lyfta fram den eller de som jobbar långsiktigt och hållbart för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Nu har arbetet med att finna lämpliga pristagare inletts.

– Med växande klimathot, skenande pandemi och ökande våld runt omkring oss känner vi att det är mer angeläget än någonsin att hitta goda exempel på hållbar utveckling, säger
Bernt Josephson på Sollentuna Väsby FN-förening.

Agenda 2030-priset ska delas ut årligen på FN-dagen den 24 oktober fram till och med år 2030.

– Vi hade tänkt dela ut det här priset för första gången förra året, men då kom pandemin emellan så vi fick tyvärr skjuta upp det.

Två priser

Målet är att bidra till spridningen av budskapet runt Agenda 2030, lyfta fram goda exempel och att stimulera till ökat engagemang runt arbetet med hållbar utveckling.

– Tanken är att försöka, om möjligt, få en pristagare från varje kommun. Vi har ju nu två priser, ett från 2020 och ett för 2021, säger Bernt Josephson.

Priset består av en utmärkelse i form av en tavla.

– Vi är en liten ideell förening utan stora ekonomiska resurser. Man blir inte ekonomiskt rik, det ligger mer på det symboliska planet. Priset ska vara en ärofylld belöning för en föredömlig, stark, inspirerande och långsiktigt hållbar insats lokalt i regionen för att uppnå målen i Agenda 30, säger Bernt Josephson.

Så nominerar du till FN Agenda 2030-priset

Nomineringarna skickas till Sollentuna Väsby FN-förening mellan 1 och 26 september.

Priset kan tilldelas enskilda insatser eller insatser i grupp. Tänkbara mottagare är privatpersoner, föreningar, organisationer, företag, skolor eller klasser.

Ambitionen är att dela ut priset till boende eller verksamma i Sollentuna eller Upplands Väsby kommuner.

Maila din nominering till: agenda2030@fnsollentunavasby.se

Visa merVisa mindre

Vad är Agenda 2030?

De globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen fram till 2030.

Källa:Globalportalen

Visa merVisa mindre