Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka tillsammans med Ibrahim Baylan i samband med en presentation av satsningar för att bryta segregationen sommaren 2018. Foto: Åsa Sommarström

Flyktingar väljer Botkyrka - trots utebliven ersättning

Nya regler gäller för asylsökande personer som väljer att bosätta sig i socioekonomiskt svagare områden. Botkyrka är dock fortfarande populärt att bosätta sig i trots att dagersättningen uteblir för den asylsökande personen.

  • Publicerad 05:00, 14 okt 2020

Ebo-lagen (Lagen om eget boende) innebär att asylsökande kan välja att bosätta sig i vilken kommun i Sverige de vill. Lagen har varit kritiserad och sedan den 1 juli omfattas Botkyrka och 31 andra kommuner eller områden i Sverige helt eller delvis av nya regler på grund av socioekonomiska utmaningar.

Nya regler kom 1 juli

De nya reglerna innebär att asylsökande som självmant valt att flytta till Botkyrka kommun efter 1 juli inte får den dagersättning som de skulle har rätt till om de valt en annan kommun eller område i Sverige.

Tidningen Hem och hyra har med siffror från Migrationsverket klartlagt hur inflyttningen ser ut till de 32 kommunerna sedan 1 juli.

Flest nyinflyttade i Botkyrka

Botkyrka toppar statistiken. Sedan de nya reglerna infördes har 324 asylsökande valt att bosätta sig i Botkyrka. Det är klart fler än tvåan Göteborg dit 251 personer flytat och trean Malmö där 192 personer bosatt sig.

Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin (S), tänker att de nya reglerna behöver tid för att slå igenom.

– En förändring måste få tid på sig att ge effekt och nå det önskade resultatet: Bryta bostadssegregationen, stoppa svartkontraktsmarknaden och stoppa de kriminella gängen som skor sig på människor i utsatthet, säger hon.

Har budskap nått fram?

Oppositionsrådet Stina Lundgren (M) är också inne på att det kan ta tid.

– Med tanke på att både Botkyrka och Södertälje är bland de kommuner som tagit emot flest när det gäller EBO så är jag egentligen inte förvånad. Jag vet inte om budskapet kring lagändringen och utebliven dagersättning nått fram än, säger hon.

Splittrade majoriteten i Botkyrka

Mittenmajoriteten i Botkyrka var splittrad när kommunstyrelsen i våras beslutade om att begära att hela kommunen skulle omfattas av undantagsregler. Bara Kristdemokraterna i Mittenmajoriteten var med på noterna. I stället fick Socialdemokraterna söka stöd över blockgränsen hos Moderaterna och Tullingepartiet för att få majoritet. Även Sverigedemokraterna stödde beslutet.

Så många har flyttat till Botkyrka

324 asylsökande personer har flyttat till Botkyrka sedan 1 juli.

I september var totalt 1060 Botkyrkabor inskrivna hos Migrationsverket.

Sammanlagt hade i september 1 441 personer flyttat till något område i Sverige som omfattas av undantagsregler.

Källa: Hem och hyra

Visa merVisa mindre