Flytt. Skolbarn ska, i den mån det går, flyttas under skollov enligt Migrationsverket. Foto: Eira Desax

Flyktingar ska bo på äldreboende

Kommuner i Stockholms län har tilldelats ett visst antal ukrainska flyktingar som ska tillhandahållas boende. För Vallentuna innebär siffran en utmaning.

  • Publicerad 10:37, 5 aug 2022

Att få fram bostäder på kort varsel för många människor är ju generellt sett en jätteutmaning.

Som Mitt i tidigare har berättat övergår nu Migrationsverkets boenden till kommunernas ansvar. Varje kommun har nu fått ett antal ukrainska flyktingars boendesituation att ansvara för.

Tar hjälp

Vallentuna kommun har tilldelats 90 flyktingar, i skrivande stund har endast 21 personer anlänt. De resterande kommer troligen flytta in senare i sommar, enligt Emelie Hallin, Stabschef på kommunledningskontoret i Vallentuna.

För kommunen blir mottagandet en utmaning. Ett avtal med bolaget Humana ska möjliggöra fler boendelösningar.

– Att få fram bostäder på kort varsel för många människor är ju generellt sett en jätteutmaning. Det är många boenden som ska lösas på kort tid men med hjälp av Humana så hoppas vi kunna ro i land det hela, säger Emelie Hallin.

Migrationsverket. Kön i våras. Foto: Stefan Källstigen

När kommunen fått namn och personuppgifter på dem som ska komma har man 28 dagar på sig att färdigställa en boendelösning. Humana har iordningställt tillfälliga boendelösningar på äldreboendet Åby Ängar. Där står 20 lägenheter till förfogande.

– Den första inflyttningsveckan har gått mycket bra och vi ser fram emot att fortsätta mottagandet kommande veckor, skriver Hanna Göthlin i ett mejl till Mitt i.

Avtalet som skrevs med Humana den 1 juli pågår i sex månader med möjlig förlängning på tre månader.

Fler bor redan i kommunen

I Vallentuna var 158 flyktingar inskrivna i mottagningssystemet i juni. I nummer 29 skrev Mitt i på förstasidan att många av de flyktingar som redan bor i Vallentuna kan tvingas flytta. Det stämmer inte då den stora majoriteten av flyktingarna som befinner sig i kommunen har skaffat ett boende här på egen hand. Därmed omfattas de inte av fördelningen och får bo kvar i sitt boende.

Färre än väntat

Migrationsverket har under året räknat ner antalet Ukrainska krigsflyktingar som förväntas söka sig till Sverige. Den senaste beräkningen är 55 000, varav 5 000 tros återvända till Ukraina före årets slut.

Migrationsverket bedömer att något färre än hälften, 23 500, behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende.

Kommunerna i Stockholms län får ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar, varav Vallentuna blir tilldelad 90 personer.

Antalet platser varje kommun får räknas ut i dialog med länsstyrelser och kommuner, där man utgår ifrån arbetsmöjligheter och hur många bostäder som finns att tillgå.

Visa merVisa mindre