Flygplan och dykare ska spana efter vrakplundrare

Museer, poliser och kustbevakning tar gemensamma krafttag mot vrakplundringen i Stockholm. Nu ska vraken bevakas med flygplan och dykare.

  • Publicerad 04:55, 27 maj 2020

Droppen blev när marinarkeologer på museet Vrak märkte att ett nyupptäckt vrak plundrats 2019, Osmundvraket norr om Dalarö.

– Det var inte ens känt, vi hade inte gått ut med upptäckten. Då kände jag att nu orkar man knappt hålla på med det här längre, säger Jim Hansson, marinekolog på museet Vrak.

Det blev startskottet för ett nytt samarbete för att stoppa plundringen.

Ska öka bevakningen

Museet har tidigare tillsammans med länsstyrelsen tagit fram en lista med 100 vrak i svenska vatten som är extra skyddsvärda.

Det är dessa vrak man nu ska fokusera på att bevaka genom ett starkare samarbete mellan organisationerna.

– Ingen kan själv stoppa plundringen men om alla gör lite och vi hjälps åt kan det göra en betydlig skillnad.

Vrakplundring

Kan ge fängelse

Att ta delar av ett vrak eller lösa föremål från ett vrak räknas som ett fornminnesbrott.

Fornminnesbrott av normalgraden kan ge böter eller fängelse upp till sex månader, grovt fornminnesbrott kan ge fängelse i upp till fyra år.

Alla vrak som har sjunkit innan år 1850 är kulturminnen som omfattas av lagskyddet men även yngre vrak kan klassificeras som kulturminnen av Riksantikvarieämbetet.

Källa: Riksantikvarieämbetet
Visa merVisa mindre

Myndigheter som kustbevakning och sjöpolisen har fått mer information om vraken för att lättare bevaka dem när de är ute med båt och flyg.

– Kustbevakningen flyger över Sveriges kuster varje dag och kan hjälpa till att hålla koll på vraken.

Dagen innan vår intervju har kustbevakning kontaktat museet om en misstänkt aktivitet vid ett vrak. Falskt alarm – det var marinekologerna själva som var ute på en undersökning.

Dykare spanar under ytan

Känsliga vrak har nu också fotograferats på särskilda fotopunkter. Det kan vara ställen på vraken med särskilt värdefulla föremål eller sköra partier som lätt förstörs.

På så vis kan till exempel sjöpoliser ta egna bilder när de är ute och dyker, för att lättare kunna se om något har försvunnit.

– Vi förstod från sjöpolisen att det kan vara svårt för dem att förstå vad det är de ser när de dyker vid vraken, därför håller vi utbildningar.

När kustbevakningen eller polisen gör dykningar kommer fotografierna vara till hjälp för att se om något försvunnit från vraken. Foto: Kustbevakningen

Förhoppningen är att med gemensamma tag ska fler vrakplundrare lagföras.

– Gemene sportdykare är inget problem, de flesta vet att de inte får ta saker från vrak. Men sen är det en liten klick som förstör.

Viktigt i oroliga tider

Skyddsobjekten finns överallt längs våra kuster, både vrak i Stockholms skärgård och Mälaren finns med på listan.

– Kulturarvet under vatten är lika viktigt att skydda som det på land. Särskilt i dessa oroliga tider när en del försöker berätta sin egen historia som inte stämmer. Då måste man ha så mycket underlag som möjligt för att berätta den sanna historien.

Historien på havets botten har en unik möjlighet att lära oss om det utbytet mellan olika länder.

– Handelsvaror, religion och kulturer – allt det har transporterats via havet. Vraken är en viktig länk mellan länders historia som ligger välbevarade på botten.

Fakta

De kämpar mot vrakplundrarna

Sen januari har en rad myndigheter haft en dialog om hur man på ett effektivare sätt kan bevaka och utreda vrakplundring.

Statens maritima och transporthistoriska museer, Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Kustbevakningen och Marinen är med i samarbetet.

Om något stjäls från vraken har både polisen och kustbevakningen möjlighet att utreda fornminnesbrotten.

100 särkilt skyddsvärda vrak kommer att bevakas och kontrolleras oftare.

Visa merVisa mindre