Flickorna drar ifrån i Tyresös klassrum

Sommarlediga Tyresöelever kommer tillbaka till skolor där flickorna dominerar. De har 33,1 fler meritvärdespoäng än pojkarna. – Tyvärr tror jag inte att det är tufft att plugga bland killar, säger Ann-Christin Svensson (M).

  • Publicerad 15:24, 11 aug 2014

Om en vecka, tisdag den 19 augusti, drar Tyresös skolor igång igen och eleverna kommer tillbaka till skolor där resultaten ökat – och där flickorna dominerar.

Tyresö har tagit fram preliminära betygsresultat för de kommunala skolornas niondeklassare. Allt fler elever som går ut grundskolan når målen i alla ämnen och en större andel blir behöriga till gymnasieskolan.

– Andelen elever som når målen i alla ämnen är den högsta sedan dessa mätningar startade 1998 och behörigheten till nationella gymnasier har ökat jämfört med förra året. Det är mycket, mycket glädjande att vi har hög måluppfyllelse, säger Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Skillnaden mellan Tyresös flickor och pojkar ökar dock. Flickor har i år i genomsnitt 33,1 meritvärdespoäng mer än pojkarna.

– Vi ser detta i hela landet. När jag pratar med skolledningar så verkar det tyvärr handla om en kultur bland killar. Vi är absolut inte nöjda, alla elever ska nå sina mål enligt läroplanen, säger Ann-Christin Svensson.

På alla skolor utom en – Tyresö skola – dominerar flickorna bland betygen. På Tyresö skola har pojkarna sju meritvärdespoäng fler än flickorna.

– Tyresö skolas rektor pratar mycket om hur viktigt det är med formativ bedömning, nu ska vi självklart lyssna på dem och ta reda på hur de lyckats, säger Ann-Christin Svensson.

Med formativ bedömning menas att läraren ständigt anpassar nivån så att alla elever hänger med i undervisningen.

Tyresös utbildningschef Anita Brynje är inne på samma spår.

– Det är viktigt att få våra pojkar att tycka det är tufft att läsa, vi måste fortsätta satsa på det.

Tyresö skola har också högst meritvärdespoäng med 258,8. Övriga uppgifter kring vårbetygen offentliggör kommunen i oktober.

Med 210 i genomsnittligt meritvärde läsåret 12/13 låg Tyresö på plats 17 i jämförelse med länskommunerna.

Fakta

Fler når målen i alla ämnen