Flickor i Vaxholm fick rätt mot kommunen om skolskjuts

Vaxholms nya strängare regler för skolskjutsar har upprört barn och föräldrar. Nu har två elever på Karlsudd som överklagat fått delvis rätt i Kammarrätten. Enligt domstolen har de rätt till skolskjuts under den mörka årstiden.

  • Publicerad 13:13, 25 mar 2020

I maj förra året fick två flickor på Karlsudd i Vaxholm, 11 och 12 år gamla, avslag av Vaxholm stad sedan de ansökt om skolskjuts till busshållplatsen, runt 1,5 kilometer bort.

Nu har kammarrätten, dit flickornas föräldrar överklagat, kommit med sitt beslut.

Ingen vägbelysning

”Den aktuella vägsträckan kan i avsaknad av belysning inte anses anpassad för helt säker gångtrafik” skriver domstolen, men anser ändå inte att flickorna har rätt till skolskjuts på sträckan – under sommarhalvåret.

Under den mörkaste delen av året gör däremot domstolen en annan bedömning:

”Under den del av året när det är mörkt ute och det inte sällan råder vinterväglag anser kammarrätten dock att skolskjuts behövs (…) mellan bostaden och busshållplatsen med hänsyn till trafikförhållandena”.

Föräldrauppror mot indragna skolskjutsar i Vaxholm

– Vi är jätteglada. Vi har agerat för att skoltaxin ska vara kvar och stöttat familjer som överklagat – och nu har det burit frukt, säger Christopher Day, ersättare i kommunstyrelsen för Waxholmspartiet.

Ändrade regler

Förra våren ändrade Vaxholms stad sina regler så att färre barn från mellanstadiet och uppåt har rätt till skolskjuts. Beslutet drabbade främst ett 30-tal familjer på Skarpö, Karlsudd, Rindö, Kullön och Bogesund.

För att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.