Nybygge. Fastighetsbolaget Brabo har under våren säljstartat sin andra etapp i området Haga Norra. Foto: Brabo

Flest säljstarter i Solna

Sällan har så många nyproducerade lägenheter lagts ut till försäljning i Solna. Samtidigt visar ny rapport att nybyggen inte löser bostadsbristen.

  • Publicerad 01:15, 28 jun 2021

Tyvärr går bostadsbristen inte att bygga bort, vilket var en vanlig föreställning under 2010-talet.

Över 1 000 nya bostäder säljstartade i länet i maj, rapporterar tidningen Byggvärlden.

Av dessa ligger 184 stycken i Solna, vilket gör att kommunen toppar listan.

Men enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som Mitt i har tagit del av, löser inte nya bostäder någon bostadsbrist. Orsaken: De är för dyra, både att köpa och hyra.

– Tyvärr går bostadsbristen inte att bygga bort, vilket var en vanlig föreställning under 2010-talet. Insikterna om nyproduktionens begränsade förmåga att lösa alla inkomstgruppers bostadsbehov har vuxit, säger Henrik Weston som står bakom rapporten.

Inte tillräckligt många

Den visar att för dem som har mycket god ekonomi fungerar marknaden relativt väl. Men pandemin har drivit upp bostadspriserna ytterligare och satt ljus på den ojämlikhet som finns på Stockholms bostadsmarknad.

– Bostadens betydelse har ökat och hushåll med god ekonomi har till följd av ett mer omfattande hemarbete kunnat se över sin boendesituation, medan hushåll med svagare ekonomi inte har haft samma möjligheter, säger Henrik Weston.

En genomgång visar att bara fyra av länets kommuner har byggt tillräckligt mycket för att möta sin egen befolkningstillväxt under 2015 och 2020. Solna är inte en av dem.