Socialtjänsten i Farsta får många Ivo-anmälningar. Foto: Ulrika Lind

Flest anmälningar mot socialtjänsten i Farsta

Farsta socialtjänst är den mest anmälda i Stockholm. Nästan vart tredje klagomål gäller Farsta. – Vi tar till oss kritiken och försöker bättra vårt arbete, säger avdelningschefen Per-Ove Mattsson.

  • Publicerad 13:58, 24 apr 2019

Under 2017 och 2018 fick Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) in 51 anmälningar mot socialtjänsternas arbete med personer i missbruk och med psykisk ohälsa, i Stockholm.

Men anmälningarna är ojämnt fördelade över stadsdelarna, visar statistisk som P4 Stockholm tagit fram. Farsta sticker kraftigt ut, med 18 anmälningar. Det är mer än dubbelt så många som någon annan enskild stadsdel, enligt P4 Stockholm.

– Hur vi ligger till jämfört med andra är nytt för oss. Men jag känner förstås väl till de de Ivo-ärenden som gäller Farsta. Det är väldigt olika typer av kritik, om allt från beslut till bemötanden. Det finns en viss övervikt av ärenden som gäller vuxna missbrukare, säger Per-Ove Mattsson, avdelningschef vid Farsta socialtjänst, till Mitt i.

Socialtjänsten i Farsta har fått hård kritik av Ivo två år i rad, bland annan för bristande dokumentation inför beslut, för dålig samverkan med patienterna och för att man avbrutit behandlingar med kort varsel. Senast Ivo slog ner på detta var hösten 2018.

– Det stora var bristerna i dokumentationen, men det fanns också personer inte fick den hjälp de borde ha fått. Det är förstås allvarligt. Vi har jobbat mycket kring det här under det senaste året – om hur vi ska bemöta dem som kommer till oss, säger Per-Ove Mattsson.

Under våren har Ivo varit på plats i Farsta för att titta närmre på hur socialtjänsten arbetar med missbrukarna. Resultatet ska tillkännages före sommaren.

– Den granskningen gäller inte enskilda ärenden utan mer allmänt om hur vi jobbar, organiserar oss och tänker kring våra resurser. Vi försöker vara ödmjuka inför kritiken. Vi tar till oss den och försöker bättra vårt arbete, säger Per-Ove Mattsson.