Flest anmälningar mot Slättgårdsskolan

Anmälningarna till Skolinspektionen har ökat rejält i Stockholm de senaste åren – men inte i Skärholmen. Slättgårdsskolan ha fått fem förelägganden de senaste tre åren, vilket är flest i stadsdelen.

  • Publicerad 06:00, 5 jun 2018

Anmälningarna till  Skolinspektionen har ökat rejält i Stockholm de senaste åren. Men i Skärholmen ligger de på ungefär samma nivå.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningarna ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.


– Det har stagnerat lite. I början, när det öppnades upp att man fick göra anmälan, kom det mycket, säger Ebon Lundberg Jansson, rektor för Slättgårdsskolan.

Skolan har fått fem förelägganden de senaste tre åren, vilket är flest i Skärholmen. Det har handlat om ärenden som rört kränkande behandling, mellan elever eller mellan personal och elev. Skolan har kritiserats för att inte ha anmält händelserna vidare.

Det är jag som får ta på mig det, jag har haft för mycket att göra. Det är inte så att vi inte utreder de här frågorna.

 Ebon Lundberg Jansson, rektor Slättgårdsskolan.

– Jag har inte har fått iväg handlingarna till förvaltningen. Det är jag som får ta på mig det, jag har haft för mycket att göra. Det är inte så att vi inte utreder de här frågorna, säger Ebon Lundberg Jansson.

Skolan har vidtagit åtgärder för att bli bättre på de här frågorna.

Chans att rätta till bristerna

– Vi var inte top notch tidigare. Först hade vi en fritidspedagog som skulle utreda kränkande behandling och konflikter, men hon hann inte med. Nu har vi anställt tre kuratorer. De är bra på att utreda och har en annan samtalsutbildning än vanliga pedagoger, säger Ebon Lundberg Jansson.

Skolorna anmäls mer än någonsin

Skolan arbetar också förebyggande med kränkande behandling på olika sätt; exempelvis genom att ha kreatörer som sätter igång rastaktiviteter för att minska konflikter, rastvärdar och att ha en vuxen i omklädningsrummen, vilka tidigare kunde upplevas som otrygga.

Ebon Lundberg Jansson tycker att det är bra att föräldrar har möjligheten att anmäla till Skolinspektionen.

– Är man missnöjd ska man göra det. Det är mycket jobb för oss, men vi lär oss på det. Vi ser sprickor som vi kan rätta till och föräldrarna får en tydligare bild av vad de kan kräva när det tas upp på neutral mark, säger hon.

Fakta

Så många ärenden hamnar hos Skolinspektionen

Antal anmälningar 2017: 17 Beslut: 17 Antal förelägganden/kritik: 5

Antal anmälningar 2016: 15 Beslut 15 Antal förelägganden/kritik: 6

Antal anmälningar 2015: 16 Beslut: 16 Antal förelägganden/kritik: 2

 

Källa: Siris, Skolinspektionen
Visa merVisa mindre