Vision. Visionsbild för de fem nya byggnaderna, som syns längst till höger i bild, mot berget. Foto: Marna Förvaltning AB/Södergruppen arkitekter

Flerbostadshus får byggas på Nämdö

Kommunen har gett ok att bygga fyra parhus och ett flerbostadshus på Nämdö. Bakom ansökan står företaget som i dag driver öns mataffär och gästhamn.

  • Publicerad 09:00, 13 maj 2022

Ett flerbostadshus i tre våningar, med åtta lägenheter, och fyra parhus i ett och ett halvt plan, med åtta lägenheter, det är vad som ska byggas på Nämdö.

Husen ska ligga i Solvik, nära restaurangen och matbutiken. Där finns också en gästhamn, sjömack och brygga för Waxholmsbåtarna.

Planen är att sälja lägenheterna som bostadsrätter för fritidsboende, med möjlighet att hyra ut till gäster till restaurangen och andra besökare. De kan också användas som permanentboende.

Levande ö året runt

Bakom ansökan står Olle Nordberg och hans företag Marna Förvaltning AB, som driver verksamheterna i Solvik. Han köpte marken och den service som fanns på platsen 2017 och har sedan dess utvecklat området.

– Nytt i sommar blir vårt bageri, som vi har byggt, och pizzerian, säger han.

De nya bostadshusen är en förutsättning för att kunna fortsätta erbjuda service och driva verksamhet på ön, och få skärgården att leva året runt, enligt Olle Nordberg. En av utmaningarna idag är just att det saknas tillfälligt boende för de som vill åka ut i skärgården under vinterhalvåret, menar han.

– Under juni till augusti kan man livnära sig på nästan vad som helst i skärgården, men övriga månader på året går man med förlust. Det är en åldrande befolkning på öarna och inte många unga som flyttar ut.

– Visionen på sikt är att kunna ordna större konferenser här på Nämdö och olika evenemang under lågsäsong, men då krävs att man kan erbjuda tillräckligt med sängplatser, tillägger han.

Hans företag kommer därför erbjuda sig att sköta och hyra ut de nya lägenheterna när ägarna inte är där, om de vill.

I linje med översiktsplanen

Synpunkter som kommit in från grannar är bland annat att bygget kommer att förändra områdets karaktär och inte smälta in, oro över hur närliggande brunnar ska påverkas och ökad trafik på småvägarna i anslutning till bygget.

– Det ligger redan ett hus där med samma höjd som det vi vill bygga, så det blir ingen skillnad så sett, vi ersätter det huset med ett nytt. Arkitekturen kommer att vara i linje med övrig bebyggelse på ön.

Kommunen motiverar bygget med att Nämdö är en av Värmdös kärnöar som man vill utveckla och att den aktuella fastigheten ligger vid en av öns viktigaste angöringspunkter, med annan service runt omkring.

Värmdös kommunantikvarie ser heller inga problem med bygget, eftersom det är i linje med kommunens översiktsplan, så länge husen byggs i en stil som smälter in i miljön.

Planen. Visionsbild för de fem nya byggnaderna, som syns längst till höger i bild, mot berget. Foto: Marna Förvaltning AB/Södergruppen arkitekter

Entreprenör. Olle Nordberg. Foto: Marna Förvaltning AB

Det här ska byggas

Vad: Fyra parhus med åtta lägenheter och ett flerbostadshus med åtta lägenheter. Det senare byggs i souterräng.

Var: Solvik, Nämdö.

När: Byggstart planerad till hösten 2022, inflyttning våren 2023.

Befintliga byggnader på tomten rivs och vatten till de nya bostäderna tas från en avsaltningsanläggning som ska byggas. Bostäderna får också en gemensam avloppsanläggning som slamtöms via båt och man anlägger solceller på taken.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. Bygget bedöms dock stämma överens med kommunens översiktsplan.

Visa merVisa mindre