Flera arbetar med att utreda dödssmittan från kyltornet i Kista. Foto: Mitt i

Flera utreder dödssmittan från kyltorn

Brottsutredningen kring legionellautbrottet, som kostade fyra människor livet, är omfattande och komplex. – Vi har just nu två utredare som arbetar heltid med det här ärendet, säger åklagare Helena Eckerrot Flodin, som leder utredningen.

  • Publicerad 10:16, 19 dec 2018

I våras avslöjade Mitt i Stockholm att ett luftburet legionellautbrott orsakat av ett kyltorn i Kista smittat åtta personer. Fyra av dem dog.

Efter Mitt i:s avslöjande startade en åklagarledd brottsutredning vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål med rubricering grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada eller sjukdom och grovt miljöbrott.

– Det är en omfattande och komplex utredning, vi utreder på bred front. Vi har just nu två utredare som arbetar heltid med det här ärendet, säger åklagare Helena Eckerrot Flodin, som leder utredningen.

 I nuläget vill hon inte uttala sig om det finns någon utpekad misstänkt i ärendet.

Eftersom det är en omfattande utredning tror hon att det kommer att ta tid innan den är klar.

– Vi har just nu två utredare som arbetar heltid med ärendet. Om vi är klara till sommaren är jag glad.

Vi har just nu två utredare som arbetar heltid med ärendet

Helena Eckerrot Flodin, åklagare

Hon vill i nuläget inte kommentera om det kommit in några skadeståndsanspråk.

Helena Eckerrot Flodin, vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, leder utredningen om legionellautbrottet.

Med anledning av brottsutredningen kopplade polisen in Arbetsmiljöverket och har begärt att de ska ta ställning till om någon även kan anses ha brutit mot arbetsmiljölagen vid legionellautbrottet 2017.

Fortfarande brister med kyltornet

Sedan Mitt i:s avslöjande har fastigheten där kyltornet finns bytt ägare. Starwood Capital sålde i i juni i år kontorsfastigheten efter att ha ägt den i cirka tre och ett halvt år. Ny ägare är Nordika.

I oktober i år utförde Arbetsmiljöverket en inspektion och kunde konstatera att det fortfarande fanns brister. Bland annat saknas ett samordningsansvar för de underentreprenörer som arbetar på taket så att de undviker risk att bli smittade av legionella.

– Vi vill också att de skaffar rutiner för provtagning på vattnet i kyltornet och rutiner för hur de ska agera om vattnet visar på förhöjda värden, säger Anette Hjelte, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt henne är kyltornet inte i drift i nuläget.

Arbetsmiljöverket kräver att fastighetsägaren åtgärdar bristerna.

De anser inte att Hersia som tidigare ansvarade för driften har gjort sig skyldig till något arbetsmiljöbrott.

– När de fick kännedom om att det fanns legionella i tornet hösten 2017 så informerade de sin personal om förbud att gå upp på taket, säger Anette Hjelte.

Parallellt med brottsutredningen, utreder man på Miljö- och energidepartementet eventuell anmälningsplikt av kyltorn, vilket skulle innebära att kyltorn ska registreras, samt krav på egenkontroller. Utredningen kan resultera i en lagändring.