Flera misstänkt förgiftade båtuppställningsplatser i Haninge

11 båtuppställningsområden i Haninge kan vara så pass förorenade av giftiga ämnen att de innebär ”mycket stor risk för miljö eller hälsa”, skriver Dagens Nyheter. – Vi har inte gått ut med någon information än, säger Sofia Larsen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund till DN.

  • Publicerad 10:30, 14 nov 2019

Trots farorna med de 32 starkt förorenade områdena i länet hinns inte alla att ses över och i denna takt kommer inte regeringens miljömål att nås, skriver DN som granskat situationen kring områdena.

I början av året pekade Länsstyrelsen ut båtuppställningsplatser som en prioriterad kategori, där föroreningar bör undersökas.

Stockholms stad har satt upp skyltar som varnar för att direktintag av jord kan innebära en hälsorisk.

Det kommer vid behov att göras i samband med bedömningen

Sofia Larsen, miljöinspektör, om att informera allmänheten i Haninge och Tyresö

Stockholms stad varnar för att små barn inte bör vistas inom båtklubbens område och att hundägare inte bör låta sina hundar slicka på marken eller äta jord.

I Haninge finns elva båtuppställningsplatser, och i Tyresö en där marken kan vara förorenad enligt tidningen.

Ska undersökas nästa år

– Vi har inte gått ut med någon information än, varken till verksamheterna eller till allmänheten, det kommer vid behov att göras i samband med bedömningen, säger Sofia Larsen, vid Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund till DN.

Fakta

Så gjorde Dagens Nyheter granskningen

Dagens Nyheter har granskat de 123 potentiellt förorenade områdena i Stockholms län som är i den högsta riskklassen, vilket innebär ”mycket stor risk för hälsa och miljö”.

Genom datakörningar, genomgångar av dokument och frågor till kommunerna har 45 av dessa konstaterats ligga i direkt anslutning till ett känsligt område, som vattenskyddsområden, naturreservat eller skolor och förskolor.

I 32 av dessa har inga saneringsåtgärder rapporterats.

 

Källa: Dagens Nyheter
Visa merVisa mindre

Om båtuppställningsplatserna i Haninge och Tyresö är förorenade undersöks först 2020. De har inte haft lika hög prioritet tidigare, berättar Sofia Larsen för tidningen.

I Stockholms stad varnar man

Christer Edvardsson, som jobbar med markföroreningar på Stockholms miljöförvaltning, menar dock att områden i Stockholms stad kan vara så akut giftiga att man inte ska ha småbarn sittande där.

– Om ett barn får i sig en tesked av den jorden så är det giftigt. Det är en reell fara, säger han till DN.

32 högriskklassade områden finns i länet.