Distans. Solskifteskolans högstadieelever börjar terminen med att läsa på distans. Foto: Google maps

Flera högstadium går över till distansundervisning

De här skolorna i Österåker och Vaxholm börjar vårterminen med att läsa på distans. Men nya besked kan komma.

  • Publicerad 16:55, 13 jan 2021

Regeringen har beslutat att högstadieskolorna i landet skulle ges samma möjlighet som gymnasieskolorna med distansundervisning. Detta för att minska smittspridningen efter jul- och nyårsledigheten.

I Österåker gäller olika bud för olika skolor. Högstadieeleverna på Ljusterö och Skärgårdsstadsskolan börjar terminen med att läsa på skolan. Det samma gäller Röllingby och Söraskolan. Skolorna kan dock att komma att gå över till delvis distansundervisning.

Eleverna på Tråsättraskolan och Solskiftesskolan får börja första skolveckan med att läsa helt på distans.

Joakim Östling, skol- och verksamhetschef i Österåker, säger att de gör en löpande utvärdering på alla skolor.

– Det vi ser är att det finns olika förutsättningar för våra skolor. Vi tar beslut om undervisningsform utifrån hur det ser ut med lokaler, elevgrupper och andra faktorer, säger han till Mitt i.

Beslutet gäller från och med den 11 januari.

Enligt skolchefen känner de sig väl förberedda.

– Vi hade distansundervisning sista vecka för höstterminen. Den sammanlagda bedömningen är att det har gått väl. Det fungerade både tekniskt och pedagogiskt, och bättre än vad vi trodde, säger han.

Han påpekar dock att det finns en risk för vissa elever.

– Ja, en del elever behöver mer stöttning när det kommer till distansundervisning, säger han och tillägger:

– Det är en stor skillnad på att vara i klassrummet och sitta i framför en dator. Det blir utlämnande för elever att be om hjälp på ett annat sätt när de sitter med hela klassen i datorn, och det behöver vi hjälpas åt med, säger han.

Beslutet gäller till och med den 24 januari. Sedan görs en ny utvärdering, meddelar Östling.

– Det här är första avstampet. Men under tiden kommer vi fortsätta utvärdera om det är någon grupp som kan gå över till distans på de olika skolorna, säger han.

När det gäller Kronängsskolan i Vaxholm kommer även de att börja med att ha delvis distansundervisning. Distansundervisningen gäller för årskurs åtta och nio på skolan. Årskurs sju kommer att fortsätta studera i skolans lokaler. Kommunen kommer att ta ett nytt beslut när nya siffror kommer på hur smittspridningen ser ut i Vaxholm.

– Siffrorna för smittspridningen släpar. När vi har nya siffror kommer jag att rådgöra med rektor och så kommer vi fatta ett nytt beslut, säger Ulrika Strandberg utbildningschef.

Kronängsskolan kommer även att göra åtgärder för att förbättra inomhusmiljön.