Ökning. Enligt resultatet i Stockholmsenkäten 2020 har användandet av narkotika ökat bland elever i årskurs 2 i gymnasiet. Bilden är en genrebild. Foto: Kerstin Gustafsson

Flera gymnasieelever har provat narkotika

Fler elever i årskurs två i gymnasiet har provat narkotika. Det visar resultatet i den senaste Stockholmsenkäten, där totalt 188 ungdomar från Ekerö har svarat.

  • Publicerad 16:50, 16 sep 2020

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta INTE har provat narkotika.

Resultatet av enkäten visar att Ekeröungdomarna på gymnasiet sticker ut i stati-stiken jämfört med resten av Stockholm på frågan om man provat narkotika.

Vid svarstillfället hade 18 procent killar och 7 procent tjejer i årskurs 2 svarat att de använt narkotika någon gång under senaste månaden. Genomsnittet i Stockholm var 10 procent för killar, respektive 6 procent bland tjejer.

På frågan om de någon gång använt narkotika svarar 30 procent av killarna och 23 procent av tjejerna ja.

Det är en ökning jämfört med resultatet 2018 (se faktaruta).

Bland niorna var siffran mer i linje med resten av Stockholm.

Under hösten planerar därför kommunen fler insatser med narkotikahund och att fortsätta söka tillstånd för mer kameraövervakning. Samtidigt poängterar kommunen i ett pressmeddelande att de flesta ungdomar inte har provat narkotika, i varken årskurs 9 eller i gymnasiet, i ett pressmeddelande.

– En årskull kan sticka ut ganska mycket ett år men över tid är det ganska lika, säger Lena Törnblom-Löfquist, samordningschef på Ekerö kommun i pressmeddelandet.

Dålig självkänsla

Något som sticker ut är också att killar i lika stor utsträckning som tjejer vill ändra på saker med sig själva. Var fjärde svarande kille och tjej i tvåan vill ändra på sig själv och 23 procent killar respektive 35 procent tjejer tycker att de inte duger. Ekerös Ungdomsmottagning har färre killar än tjejer som besöker dem så det är svårt att utläsa någon ny tendens.

– Däremot märks det att det generellt är viktigt att vara vältränad, lyckad och prestera bra i skolan här. Många har mycket press på sig, det finns en förväntan att de ska klara väldigt mycket vilket gör dem osäkra, säger Anna Gustavsson kurator på Ekerös ungdomsmottagning.

För ungdomsmottagningen är en stor del av jobbet att stärka ungdomars självkänsla.

– Det gör vi genom samtal om just detta och övningar man kan få med sig hem för att öka just självkänslan, säger Anna Gustavsson.

Ur resultatet:

2020 svarade 30 procent av killarna och 23 procent av tjej-erna att de någon gång provat narkotika.

2020 svarade 18 procent av killarna och 7 procent av tjej-erna att de använt narkotika de senaste fyra veckorna.

2018 svarade 24 procent av killarna och 19 procent av tjej-erna att de någon gång provat narkotika.

2018 svarade 9 procent av killarna och 4 procent av tjej-erna att de använt narkotika de senaste fyra veckorna.

I Stockholmsenkäten 2020 deltg 96 pojkar och 92 flickor från Ekerös årskurs 2 gymnasieelever och 134 pojkar och 148 flickor från årskurs 9. Svarsfrekvensen på Ekerö var 74 procent.

Källa: Stockholmsenkäten

Visa merVisa mindre

Många tips om ungdomar som dricker och kör

Nyheter Insats. Fler poliser ute på kvällar och helger Allt fler tips kommer in till polisen om unga som kör mopedbilar eller mopeder med alkohol i kroppen. Polisen vädjar nu till föräldrar om hjälp. Dessutom satsar man på att vara ute mer på kvällarna.tisdag 27/10 16:48

Klockan tio smäller det – varje dag

Nyheter Regelbundna sprängningar när ny tunnel byggs Varje dag klockan tio, sex månader framöver, blir det stopp framför Lindötunneln. Då sprängs det nämligen i berget då en ny tunnel ska ta plats.fredag 23/10 15:45