Görs om. Sträckan från Ulvsundaplan till Tranebergsbron ska bli bättre för fotgängare och cyklister. Foto: Mikael Andersson

Flera cykelbanor i Bromma ska få ett lyft

Att ta sig fram på cykel och till fots i Bromma är tänkt att bli lättare. En handfull gång- och cykelsträckor i stadsdelen ska nu breddas eller förbättras.

  • Publicerad 07:00, 21 aug 2022

Det största arbetet är i Alvik.

En handfull större vägarbeten ska göra det lättare för cyklister och fotgängare att ta sig fram i Bromma.

– Det största arbetet är i Alvik, mellan Ulvsundaplan och Tranebergsbron, säger Johan Kajmats, trafikplanerare i Stockholms stad.

Sträckan är den viktigaste passagen för den ökande cykeltrafiken från Bromma och övriga västerort in mot innerstaden. I december 2020 noterade staden 2 250 cykelpassager per dygn över Tranebergsbron.

På sträckan byggs gång- och cykelstråket om för att bli mer trafiksäker och genare. Sträckan breddas, gång- och cykelbanor separeras och får förbättrade slitytor, passager byggs om för att prioritera fotgängare och cyklister. Enligt Trafikverket kommer arbetet att ha stor påverkan på trafiken.

Arbetet startar i september och ska vara klart under 2023.

Fler projekt väntar

Ulvsundavägen, enligt staden en viktig länk i det regionala cykelvägnätet där cirka 1 100 cyklister passerar under ett dygn, får under 2022 och 2023 dubbelriktade gång- och cykelbanor, korsningar görs säkrare för cyklister, och busshållplatser får bättre utformning och belysning.

Bällsta bro, en viktig länk mellan Stockholm och Sundbyberg, har fått helt nya cykelbanor. Tidigare har cykling skett bland bilarna och delvis även på gångbanan. Under arbetet har bron varit avstängd för biltrafik men varit öppen för bussar och tvärbanan.

Utfart

Ett fjärde byggprojekt som ska gynna cyklister planeras vid Brommaplan. Under hösten påbörjas ett arbete vid utfarten från bussterminalen för att förbättra utfarten för bussarna. Staden undersöker samtidigt hur passagen även kan förbättras för cyklister.

Mer om hojar

En tredjedel av alla cykelresor i Stockholms stad görs mellan ytterstaden och innerstaden.

1990 registrerades knappt 20 000 cykelpassager under ett dygn i hela innerstaden. 2020 hade antalet registreringar mer än tredubblats, till 70 000 passager.

Källa: Stockholms stads cykelplan

Visa merVisa mindre