Belysning. Är en viktig faktor för att få platser att upplevas som tryggare enligt många. Foto: Charlotte Årling

Flera åtgärder efter trygghetsvandring i Abrahamsberg

Efter att boende i Abrahamsberg påtalat flera olika brister i området som kan leda till ökad otrygghet, som klotter och höga buskar, meddelar stadsdelen att man nu ska åtgärda detta.

  • Publicerad 11:53, 31 aug 2020

Den 2 juni genomförde Bromma stadsdelsförvaltning en trygghetsvandring i Abrahamsberg. Då bjöd man in både allmänheten, polisen, trafikkontoret och olika fastighetsbolag att delta. Tanken var att man under vandringen skulle se över vilka brister som fanns i utomhusmiljön, och vilka åtgärder som kan göras för att öka tryggheten i området.

På vandringen deltog åtta medborgare, och efteråt konstaterades det att åtgärder behövdes på 16 platser. Främst handlade det om att klippa buskar och genomföra slyröjning samt sanera klotter.

Nu ska stadsdelsförvaltningen åtgärda flera punkter på listan.

– Åtgärderna är beställda och kommer att åtgärdas den närmsta tiden. Punkt 14 (ta bort klotter på bänk vid tunnelbanestationen Abrahamsberg reds.anm) är skickad vidare till Trafikkontoret som kommer att åtgärda denna, skriver Karin Wikström, stabschef på Bromma stadsdelsförvaltning i ett mejl.

Skymmer sikten

Bland annat ska växtligheten som vuxit ut över gångbanan mellan Plåtslagarvägen och tunnelbanespåret, samt Ritarvägen och skogsområdet, att klippas.

Vid Ritarvägen ska det klippas växtlighet vid en trappa, och vid kantstenen längs med gångvägen i Dragonparken ska ogräs rensas.

Boende menade också att växtligheten täcker sikten mot övergångsstället och trafiken vid cirkulationsplatsen i höjd med Abrahamsbergsskolan.

Några av synpunkterna har dock skickats vidare till trafikkontoret eftersom det är deras mark, exempelvis när det rörde sig om att klippa växtligheten som växt över trottoaren vid Bävervägen och eventuell ny belysning vid trappan vid Abrahamsbergsvägen upp mot Bävervägen.

Om trygghetsvandringen

Vandringen resulterade i en lista på 16 åtgärdspunkter, och fyra övriga synpunkter.

De övriga fyra punkterna rörde misstänkt narkotikaförsäljning kring Registervägen, kanyler vid tunnelbanespåren, vattenansamlingar vid övergångsställen samt överfulla papperskorgar vid Lillsjön.