Jesus föll. Ersta kyrkas 160 år gamla krucifix rasade för några veckor sedan från väggen. Arbetstunneln in till nya stationen Sofia byggs från Londonviadukten. Foto: Region Stockholm/Mostphotos

Flera anmälningar mot sprängningar för t-banan

Fyra anmälningar om skador på fastigheter har kommit in sedan sprängningarna för nya tunnelbanan på Södermalm startade. Här ingår krucifixet som rasade i Ersta kyrka.

  • Publicerad 15:47, 6 aug 2020

Det är inte säkert att det var sprängningarna för nya tunnelbanan som orsakade att det stora krucifixet föll ned från väggen i Ersta kyrka nyligen. Det säger Regionen, som ansvarar för tunnelbaneutbyggnaden.

– Vi har tittat på de sprängningar som ligger närmast i tiden kring händelsen i Ersta kyrka och kan konstatera att vi har hållit mycket god marginal till uppsatta gränsvärden vid det här tillfället. Våra vibrationsmätare visar att vi låg långt under hur mycket vi får vibrera, säger Emilie Labacke, kommunikatör på Regionen.

– Men vi avvaktar utredningen innan vi drar några slutsatser, tillägger hon.  

Krucifixet i Ersta kyrka är inte den enda händelsen som anmälts. Sedan sprängningarna drog igång på Södermalm i april i år har Regionen fått in ytterligare tre anmälningar om skador på fastigheter. Det rör sig om mindre sprickor i fasader och en skada på ett fönster. Ärendena utreds just nu, så ingen kan säga säkert ännu om det beror på tunnelbygget eller något annat.

Hur jobbar ni för att sånt här inte ska hända?

– Vi inventerar alltid området omkring en ny arbetsplats för att ta reda på vilka byggnader som är känsliga och som skulle kunna påverkas av våra arbeten. Vibrationsmätare sätts upp på byggnader i närheten av sprängningsarbeten och vi har gränsvärden som vi inte får överskrida, säger Emilie Labacke.

Fyra anmälningar hittills – hur ser ni på det?

– Det kan finnas andra orsaker än våra arbeten till de anmälda skadorna men vi kommer att följa upp alla anmälningar. Vi följer upp vibrationsvärdena under sprängningarna och de uppmätta värdena styr sedan arbetenas genomförande. Generellt har vi legat väl under uppsatta gränsvärden därför kan vi i dagsläget inte dra slutsatsen att vårt arbetssätt inte är tillräckligt, säger Martin Hellgren, avdelningschef för t-baneutbyggnaden Söder.

Jättekrucifix föll från kyrkvägg på Söder

Arbeten just nu

Arbetet med den nya t-banestationen Sofia, som ska ligga utmed nya blå linjen mellan Söderort och Nacka, startade 3 april. Man bygger just nu en arbetstunnel in till det som ska blir station och spårtunnel. Arbetsområdet ligger vid Londonviadukten. Samtidigt pågår bygget, och sprängningar för, en arbetstunnel vid Sundsta gård, nedanför Gullmarsplan. Men där har inga anmälningar om skador kommit in ännu.

Visa merVisa mindre