När Sollentuna sjukhus står klart ska 150 geriatrikplatser finnas här. Foto: Anna Z Ek

Fler vårdplatser för äldre är planen

Fler geriatrikplatser på Karolinska i Huddinge och Södertälje sjukhus, 150 platser på Sollentuna sjukhus och 60 på Danderyd. Det är planen för att ta hand om de allt fler äldre som behöver vård.

  • Publicerad 07:45, 15 jun 2018

Antalet äldre kommer att öka i länet. Enligt landstingets beräkningar ökar antalet personer över 65 år med 67 000 fram till 2026. 75-84-åringarna ökar med 50 procent, och 85-plussarna med 25 procent.

Den politiska alliansen i landstinget presenterar nu en plan för att bygga ut geriatriken, alltså den specialiserade sjukhusvården för äldre.

–  De äldre är vårdens vanligaste patienter och vårdbehoven ökar med stigande ålder, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Antalet vårdplatser ska öka

Planen är att fram till 2026 öka antalet vårdplatser, se till att det finns fler specialistläkare inom geriatrik och hålla koll så att den geriatrik som finns på Jakobsbergs sjukhus, Nacka sjukhus, Dalens sjukhus och Sabbatsberg med flera finns kvar.

Sollentuna sjukhus, som är stängt för renovering, får 150 geriatriska vårdplatser. På Danderyds sjukhus finns 109 vårdplatser. Tanken var att stänga dem när Sollentuna sjukhus öppnar, men där har alliansen backat. 60 platser blir kvar där.

Dessutom planeras för att utöka antalet platser på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och på Södertälje sjukhus.

Koll så inte privatgeriatrik försvinner

Alliansen ska också ta fram en åtgärdsplan för om privata vårdgivare som bedriver geriatrik inte kommer in med ansökan enligt LOV (Lagen om valfrihet) inför 2019.

– Samarbetet med våra privata vårdgivare är viktigt. Det finns stort intresse både att öppna och driva vård för äldre, och att bygga och förvalta bra och moderna lokaler där god vård kan bedrivas, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Erika Ullberg (S) landstingsråd i opposition, tycker inte att man ska förlita sig på marknaden när det gäller vård av äldre:

– Marknaden ska inte styra hur många vårdplatser vi har och var de finns, säger hon.

Vill bygga ut i södra länet

Hon menar också att det i praktiken inte blir så många nya vårdplatser i Alliansens plan, eftersom platser som fanns på Sollentuna sjukhus innan det stängde för ombyggnad utlokaliserats och flyttas tillbaka.

– Vi vill bygga ut med 100 helt nya vårdplatser, och att de ska finnas i den södra delen av länet, i till exempel Skärholmen, Handen eller Nacka.

Beslut om planen för äldrevården fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 juni.