Fler unga tjejer vittnar om sexövergrepp

Andelen tjejer i andra året på gymnasiet som uppger att de utsatts för sexbrott ökar i Stockholm. Det visar Stockholmsenkäten som vartannat år kartlägger bland annat missbruk och utsatthet för brott bland länets unga.

  • Publicerad 16:51, 11 jul 2018

Vartannat år genomförs Stockholmsenkäten bland större delen av länets niondeklassare och andraårselever på gymnasiet.

På onsdagen presenterades resultatet för Stockholms stad och det som framförallt sticker ut med årets enkät är frågan om utsattheten för sexualbrott.

Bland tjejer på årskurs två i gymnasiet har andelen som utsatts sedan 2002 legat på omkring tre procent. Men årets undersökning visar på mer än en fördubbling och sju procent av gymnasietjejerna svarade ja på fråga om de utsatts för sexuellt tvång eller våldtäkt.

Riktar kritik mot majoriteten

Resultatet gör att oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) nu riktar kritik till styret i Stockholms stad.

– Det är mycket oroväckande siffror och jag har tidigare efterfrågat insatser. Men det finns ingen plan från majoriteten, ingen strategi för utsatthet i skolan och på nätet. Inte heller någon övergripande bild över hur omfattande problemet är, säger hon.

Majoriteten har ingen plan för unga som utsätts

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsråd

Lovar garanti för elevers hälsa

Får Moderaterna förtroende i valet i höst vill hon se en större utbyggnad av elevhälsan i Stockholms stad. Bland annat ska en elevhälsogaranti införas där utsatta elever ska få en första kontakt inom 24 timmar från det att denne sökt hjälp – oavsett tid på dygnet. Möjligheten att söka hjälp ska i större utsträckning även vara möjligt över nätet och lika lätt på helger och lov utanför skolan.

– Vi vill även upprätta nyckeltal för att till exempel följa hur många elever det går på en kurator eller skolsköterska. Just nu finns inga siffror på det. För de som utsätts för sexualbrott är det viktigt att vi markerar att vi står på deras sida och uppmuntrar till polisanmälan. Vi har saknat en så tydlig markering från majoritetens sida, säger Anna König Jerlmyr.

Ger exempel på insatser

Men socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) håller inte med. Enligt henne har det rödgrönrosa styret visst prioriterat frågan om elevers välmående och om sexuella övergrepp i samhället i stort.

– Vi har flera konkreta insatser på plats och på gång. Bland annat MVP, mentorer i våldsprevention som handlar om att förebygga våld i skolan. Något som varit uppskattat. När det kommer till kartläggning behöver vi inte vänta på en enkät för att agera. Vi vet att det här är ett problem i samhället, säger Åsa Lindhagen.

Hon pekar även på det pågående satsningen på så kallade relationsvåldscentrum där personer som utsätts för, eller lever kring våld i nära relationer kan få stöd och hjälp.

Samtidigt håller hon med Anna König Jerlmyr om att elevhälsan behövs byggas ut och tycker det är positivt att fler partier strävar efter en mer tillgänglig elevhälsa.

Vi behöver ingen enkät för att agera och har insatser på plats

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd

”Metoo” kan ha bidragit

Vad ökningen beror på vill ingen av dem spekulera i eftersom siffrorna är så färska. Men båda håller med om att efterföljderna av Metoo-rörelsen kan ha öppnat ögonen på folk och fått utsatta att mer öppet prata om vad de varit med om och kanske framförallt att det de utsatts för varit just sexuella övergrepp och trakasserier.

Men Moderaterna och Anna König Jerlmyr riktar även kritik till Stockholmsenkätens utformning och efterlyser även frågor om elvers upplevelser av hedersrelaterat våld och sympatier för våldsbejakande rörelser.

Något som förvånar Miljöpartiets Åsa Lindhagen.

– Vi har ju redan en kartläggning i gång om hedersrelaterat våld i samarbete med Malmö och Göteborg. Dels en kvantitativ del som presenteras i höst, men också en kvalitativ del som presenterades tidigare i år.

Unga mår fortsatt dåligt

I övrigt visar Stockholmsenkäten att unga fortsatt mår allt sämre psykiskt.

Sedan 2016 har andelen killar i år två på gymnasiet som ofta är ledsna och deppiga – utan att veta varför – ökat från 17 till 22 procent. Samtidigt är det nu 44 procent av gymnasietjejerna som har samma problem.