Tuber. Tomma gastuber har blivit en allt vanligare syn. Foto: Lisa Einarsson

Fler unga Brommabor använder lustgas sommartid

Användningen av lustgas bland unga blir allt mer synligt i Bromma under sommarmånaderna. Nu varnar läkare om skaderiskerna.

  • Publicerad 15:15, 29 jul 2022

Jag skulle säga att man kan utveckla ett beroende

Gaspatroner och tuber på marken har blivit en allt vanligare syn runt om i Bromma, enligt diskussioner på lokala Facebookgrupper. De bekräftas även av Elisabet Berner, enhetschef för resursenheten i Bromma, dit bland annat stadsdelens fältassistenter tillhör.

– Medborgare hör av sig till våra fältassistenter med bilder där man ser att det ligger ute, säger hon.

Enligt Elisabet Berner ser fältassistenterna att användningen av lustgas bland unga brukar öka under utomhussäsongen, exempelvis under sommar och tidig höst men att det sedan brukar avta. Däremot ser de inte att det har ökat över tid, även om det finns tecken på att det används frekvent just nu, menar hon.

Kraftig ökning

Den svenska Giftinformationscentralen, vars uppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av förgiftning, märker också av en stor ökning vad gäller lustgasrelaterade besvär i samhället.

– Från att få fem till tio samtal om året med frågor om bekymmer efter lustgasanvändning, har vi nu nästan ett samtal om dagen. Jag skulle säga att man kan utveckla ett beroende, med hänsyn till att vi ser individer som ägnar sig åt att andas in lustgas varje dag, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare.

Lustgas betraktas av många unga som ofarligt men är förenat med flera hälsorisker. Regelbunden användning kan leda till omfattande nervskador.

– Det absolut vanligaste är att man får skador i kroppens nervsystem, vilket kan leda till känselbortfall, domningar och muskelsvaghet. Man kan även få nervskador i hjärnan som leder till mer psykiska problem, säger Johanna Nordmark Grass.

Inte olagligt

Att köpa eller ta lustgas är inte olagligt och i dag finns heller ingen åldersgräns. Regeringen ska nu tillsätta en utredning om användningen av lustgas för att se hur man bäst skyddar ungdomar.

– Det är hög tid att den här frågan utreds så att en effektiv och träffsäker lagstiftning kan tas fram, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

– En åldersgräns låter ju jättebra, men eftersom det mer upprepade missbruket finns framför allt i gruppen unga vuxna skulle det också behövas en reglering på vilka mängder man som privatperson får köpa, säger Johanna Nordmark Grass.

Utredaren ska lämna förslag till regeringen den 1 oktober 2023.

Elisabet Berner, enhetschef för resursenheten i Bromma ser man en ökning av lustgas bland unga under utomhussäsongen, däremot inte över tid. Foto: Privat

Giftinformationscentralen om riskerna med lustgas

Långvarig, upprepad användning av lustgas förstör ett vitamin i kroppen som heter B12. När B12-vitaminet avaktiveras kommer vissa funktioner i kroppen att sluta fungera.

Den vanligaste biverkningen är skador i kroppens nervsystem, vilket kan leda till känselbortfall, domningar och muskelskador.

En annan biverkning är nervskador i hjärnan som kan leda till förvirringstillstånd, hallucinationer, ångest och depression.

En mer ovanlig men också känd biverkan när man använder mycket lustgas är blodproppar, som enligt läkare nu blir allt vanligare.

Enstaka inandning av lustgas i till exempel festsammanhang är för det mesta ofarligt. Riskerna kommer istället under själva lustgasruset, då man i en otrygg miljö kan utsättas för andra faror såsom rån eller övergrepp.

Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att det är farligt, det varierar från person till person.

Visa merVisa mindre