Sjunkande efterfrågan. "Det gynnar inte kommunens resurser att det står tomt, men har man ingen i kö så har man inte", säger Hanna Markkula. En lösning har varit att omvandla tomma platser till korttidsvårdsplatser. Foto: Mostphotos

Fler tomma platser på Brommas äldreboenden

Utöver den mänskliga tragedi som har utspelat sig på stadens äldreboenden till följd av covid-19, har pandemin lett till att tillflödet av nya boende inte är lika ymnigt som vanligt. Det märks även i Bromma.

  • Publicerad 17:19, 14 maj 2021

Platserna har ökat jättemycket mer än vad vi trodde.

Av Stockholms stads drygt 7 000 platser inom vård- och omsorgsboenden för äldre var drygt 470 tomma i april. Det motsvarar cirka sju procent av platserna, en bra bit över de två till tre procent som vanligen är lediga.

– Platserna har ökat jättemycket mer än vad vi trodde, vi hade aldrig kunnat tänka oss att det skulle bli på det här sättet, säger Hanna Markkula, strateg på äldreförvaltningen.

476 av de 7 000 platserna finns i Bromma. Här har boendena i genomsnitt haft cirka 19 tomma platser de senaste månaderna, också det en ökning jämfört med det normala. Antalet kan vara ännu högre, då det eventuellt finns platser som inte har anmälts som lediga vid mätdatumen.

Få tackar nej

På äldreförvaltningen tror man att ökningen beror på att äldre avvaktar med att ansöka om särskilt boende, på grund av pandemin. I stället bor de kvar hemma med hemtjänst.

Däremot är de äldre som tackar nej till en plats som de redan har sökt "väldigt få" i Bromma, menar Hanna Markkula.

– Elva personer har tackat nej de tre första månaderna i år, men bara två har uppgett covid-19 som skäl.

Enligt henne gäller det framöver att försäkra människor om att äldreboendena erbjuder god omsorg.

– Personalen har gått väldigt stärkt ur pandemin. Man känner sig stolt över sitt jobb, man har klarat krisen bra och har i dag i princip ingen smittspridning.

När covid-19 tog sig in på äldreboendena väckte det också en bredare diskussion om brister inom äldrevården. Markkula menar att det är för tidigt att säga vilka konsekvenser detta kan få.

Tror på återhämtning

Samtidigt säger hon sig inte vara orolig för att intresset för att bo på äldreboende ska fortsätta vara lika lågt som i dag. Där har hon uträkningar att luta sig mot.

– Även om det har varit en svacka nu, ser vi att det kommer att återhämta sig. Kanske inte nu men på sikt.

Mer än dubbelt så många tomma rum på Stockholms äldreboenden

250 nya platser

Enligt stadens behovsprognoser påverkas behoven av vård- och omsorgsboenden på kort sikt av pandemin, men återgår till mer normala nivåer 2022.

För Brommas del är bedömningen att behoven ökar med cirka 250 platser fram till 2040. Runt 2023 ska det första av två nya privata boenden öppna i stadsdelen.

Det växande behovet hänger samman med ett ökat antal äldre i samhället, menar Hanna Markkula. Hon tror också att covid-19-vaccinet kan bidra till ökad efterfrågan.

Visa merVisa mindre

Lediga platser i Bromma

Uppgifter avser de tre kommunala vård- och omsorgsboenden samt de tre privata boenden inom Bromma stadsdelsförvaltning.

Siffrorna visar snittet per månad av platser som hade anmälts som lediga för inflyttning.

Jan-dec 2019: Cirka 3 platser

Jan-juni 2020: Cirka 11 platser (började öka i juni då 19 platser var tomma)

Juli-dec 2020: Cirka 18 platser

Jan-april 2021: Cirka 19 platser

Enligt Hanna Markkula har siffrorna börjat gå ner, den 3 maj 2021 var 12 tomma inom tre boenden. Hon säger också att det kan finnas fler som av olika skäl inte hade anmälts som lediga vid respektive mätdatum.

Visa merVisa mindre