Tillbaka. Sedan terminsstarten gäller nu de tidigare reglerna för de så kallade vistelsetiderna i förskolan. Foto: Anna Z Ek

Fler timmar för barn i förskolan

Under vårterminen fick barn till föräldralediga och arbetslösa i Tyresö gå färre timmar i förskolan. Nu har den begränsningen tagits bort.

  • Publicerad 12:59, 10 sep 2021

– Personalen har fått återhämtning under sommaren och just nu är läget lugnt på förskolorna när det gäller sjukfrånvaro. Indikationerna nu är inte att vi behöver ta ett nytt beslut om att begränsa tiderna, men vi kommer att följa det jättenoga, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det var i slutet av förra året som barn- och utbildningsnämnden tog beslut om färre timmar i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Ändrades i december

För båda grupperna ändrades tiden den 15 december till lagminimum 15 timmar per vecka.

– Det är inte ett beslut vi önskar men den extraordinära situationen vi befinner oss i kräver det, sa Jannice Rockstroh då till Mitt i Tyresö.

Bakgrunden var hög arbetsbelastning till följd av hög sjukfrånvaro bland personalen. I första läget gällde beslutet till våren, men det förlängdes senare fram till sommarlovet.

Dessa tider gäller nu

När höstterminen nyligen drog igång har det tidigare beslutet löpt ut och begränsningen tagits bort.

Barn till föräldralediga har nu rätt att gå upp till 24 timmar per vecka, liksom innan pandemin. För barn till arbetslösa gäller 30 timmar per vecka.