Kärrtorps gymnasium är ett av de gymnasium som eleverna söker till. Foto: Arkivbild

Fler sökande och färre skolor

Siffrorna för gymnasieantagningen i Stockholms län har kommit. I jämförelse med förra året är det fler sökande – men färre skolor. Därmed är det färre som fått sitt förstahandsval och flera tusen sökande står än så länge utan skola.

  • Publicerad 10:07, 18 jul 2016

Slutsiffrorna för antalet sökande och antagna till gymnasiet har kommit. I Stockholms län sökte 29 578 elever in till något av programmen.

Därmed har antalet sökande gått upp kraftigt sedan förra året, då siffran låg på 27 130. Det följer en trend med fler sökande varje år sedan 2013.

Däremot fördelas antalet sökande på något färre skolor. I höst startar årskurs 1 i 178 skolor, 57 kommunala och 111 privata, i länet. Även det följer en trend där antalet skolor långsamt minskat sedan 2011.

Av de sökande är det 24 182 personer som sökt in till något nationellt gymnasieprogram. Övriga sökande är till introduktionsprogram och särskola. Av de sökande till de nationella programmen är 21 986 antagna. Därmed har färre sökande, 67 procent, fått sitt förstahandsval än tidigare år, och fler har inte blivit antagna alls.

Det finns dock fortfarande lediga platser vid en del skolor. De sökande som inte blivit antagna kan lägga till nya utbildningar i sina ansökningar. Totalt rör det sig om 3127 lediga platser vid nationella program.