Fler skolanmälningar i Nacka

168 ärenden från Nackas skolor har hamnat hos Skolinspektionen de senaste tre och ett halvt åren. Men bara 20 av dem har lett till allvarlig kritik. – Man lär sig av anmälningar, säger Annika Hanberger, rektor på Snitz grundskola.

  • Publicerad 10:44, 5 jun 2018

Av nio ”kritik med föreläggande”, den allvarligaste formen av kritik från Skolinspektionen efter anmälningar från föräldrar i Nacka, skedde två vid Snitz grundskola. Skolan riktar sig speciellt till barn med särskilda behov.

Skolorna anmäls mer än någonsin

Det är också den skola som fick flest anmälningar 2017 tillsammans med Praktiska Nacka. Det handlar om kränkande behandling elev mot elev, personal mot elev, samt uteblivet särskilt stöd.

Enligt rektor Annika Hanberger så gick skolan igenom en större omorganisation förra året, som kan ha påverkat antalet anmälningar.

– Jag vet att det var en period där det kom in många anmälningar. Men sedan dess så har vi lagt ner tyngd på att inte hamna där igen. Ofta är det kommunikationen som har brustit, därför så försöker vi ha en tätare och snabbare kontakt med vårdnadshavare nu, säger hon.

Få anmälningar leder till kritik

Totalt så har 168 ärenden kommit in till Skolinspektionen gällande skolor i Nacka de senaste tre och ett halvt åren. Från 2016 till 2017 så ökade antalet anmälningar.

Samtidigt så har endast 20 av alla de inkomna anmälningarna lett till allvarlig kritik från Skolinspektionen.

Man lär sig av anmälningar. Ju mer man behöver skärpa till sina rutiner desto bättre.

Annika Hanberger, rektor Snitz

Annika Hanberger på Snitz grundskola tycker att anmälningarna som görs inte endast är av ondo. Visst pekar de på oönskade problem som finns, men de utvecklar också verksamheten, menar hon.

I detta läge ska du anmäla skolans brister

– Man lär sig av anmälningar. Ju mer man behöver skärpa till sina rutiner desto bättre. För i slutändan så vill vi ju samma sak, både skola och vårdnadshavare, att det ska gå så bra som möjligt för eleven, säger hon.

Fakta

20 förelägganden

2015
Ärenden: 48
Beslutade: 48
Antal beslut som har lett till föreläggande: 9

2016
Ärenden: 45
Beslutade: 45
Antal beslut som har lett till föreläggande: 6

2017
Ärenden: 57
Beslutade: 49
Antal beslut som har lett till föreläggande: 5

2018
Ärenden: 18 (hittills)
Beslutade: 11
Antal beslut som har lett till föreläggande: 0

Källa: Skolinspektionen
Visa merVisa mindre