Fler platser för flyktingbarn behövs

  • Publicerad 00:00, 29 nov 2011

LÄNET Det finns för få platser för ensamkommande flyktingbarn i länet och nu förhandlar länsstyrelsen med kommunerna om ytterligare platser.

Länet kommer att ha tagit emot 600–700 asylsökande ensamkommande barn under 2011. Ytterligare cirka 200 platser behövs nu. När barnen har fått beslut om permanent uppehållstillstånd flyttar de till ett mer permanent boende.

Majoriteten är pojkar i 15–17-årsåldern, framför allt från Afghanistan och Somalia.