Fler partier säger nej till Nobelhuset

Det omstridda bygget av Nobelcentret får allt fler kritiker. Nu säger både Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till projektet.

  • Publicerad 15:46, 2 mar 2016

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om kritiken mot Nobelcentret och rivandet av tullhuset.

Nu ansluter sig ännu fler partier till nej-sidan.

Vänsterpartiet är kritiska till förslaget då de tycker att det är problematiskt att det inte finns någon plan för att flytta tullhuset utan istället planeras det att rivas.

Vi kan inte gå med på förslaget i dess nuvarande form, säger Sebastian Wiklund (V) som är partiets ledamot i stadsbyggnadsnämnden till DN.

Miljöpartiet säger också nej till det nuvarande förslaget, de är främst kritiska till kostnadsökningen.

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Liberalerna säger alla nej vilket gör att i dag är fem av kommunfullmäktiges nio partier emot förslaget.

Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden, berättade tidigare för Mitt i att han är säker på att det nuvarande förslaget kommer att gå igenom och att det stöds av en stor majoritet i kommunfullmäktige. Det står han fast vid även nu när Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till förslaget.

– Vi och Moderaterna har egen majoritet så det påverkar inte resultatet. Vi har vetat om och varit förberedda på att det finns olika uppfattningar, det kan man också förvänta sig vid ett så här stort projekt, säger han.

Den 10 mars ska ärendet upp i Exploateringsnämnden, därefter Stadsbyggnadsnämnden innan slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.