Tuva Lund (S) menar att de är på rätt väg. Här inviger hon omsorgens rickshaw 2016. Foto: Mitt i

Fler nöjda med äldreomsorgen i Botkyrka

Siffrorna för äldreomsorgen i Botkyrka pekar åt rätt håll i Socialstyrelsens undersökning. Efter mindre bra siffror i flera år har kommunen jobbat för att få skutan att vända. — Även om vi är på rätt väg så återstår mycket arbete. Min viktigaste uppgift är att äldre i Botkyrka ska vara nöjda och trygga med sin vård och omsorg, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden på kommunens hemsida.

  • Publicerad 11:50, 3 okt 2018

När Botkyrkas äldre fick tycka till om hemtjänsten och äldreboendena förra hösten låg nöjdheten tio procent lägre eller mer jämfört med både länssnittet och Sverigesnittet. Nu har avståndet mellan Botkyrka och länssnittet och rikssnittet krympt.

Av de svarande i Socialstyrelsens senaste enkätundersökning är 76 procent mycket nöjda eller ganska nöjda med äldreboendet de bor på jämfört med 69 procent året innan. Och i sin tur svarar 78 procent att de är mycket nöjda eller nöjda med hemtjänsten jämfört med 75 procent året innan. Därmed närmar sig kommunen länssnittet och rikssnittet. när det gäller nöjdhet.

Ensamhet och måltider

De äldre har fått svara på flera frågor och på de flesta områden har kommunens siffror gått upp. Påtagligt många pensionärer med hemtjänst svarar att de besväras av ensamhet, men här har kommunen nu ett snitt som är bättre än länssnitt och rikssnitt. Och på äldreboendena har kommunen ett bättre snitt än i länet när det gäller hur väl pensionärerna trivs under måltiderna.

Gjort förändringar

Efter flera år med mindre bra resultat har kommunen jobbat för att få upp siffrorna.

– Nu fortsätter arbetet enligt plan, säger Petra Oxonius, verksamhetschef äldreomsorg i Botkyrka kommun på kommunens hemsida.

Fakta

Botkyrka jämfört med snittet

Mycket nöjd eller ganska nöjd med hemtjänsten

Botkyrka: 78
Riket: 88
Länet: 84

Mycket nöjd eller ganska nöjd med vård- och omsorgsboende

Botkyrka: 76
Riket: 81
Länet: 79

Källa: Socialtstyrelsen.
Visa merVisa mindre