Fler nationer deltar i maran än i vinter-OS

  • Publicerad 17:33, 9 mar 2014

FRIIDROTT Stockholm Marathon är större än vinter-OS sett till antalet nationer som är representerade.

Vid vinter-OS i Sotji fanns deltagare från 88 olika länder – till årets Stockholm Marathon har löpare från 92 olika nationer anmält sig. Sverige är som vanligt största nation, följt av Finland med 3 745 löpare. Därefter kommer Storbritannien, Tyskland, Norge, Frankrike, Danmark, USA och Italien.