Fler Nackabor vill ha skuldsanering

Allt fler Nackabor får hjälp med skuldsanering. Samtidigt har skuldrådgivarna nått gränsen för hur många de kan hjälpa.

  • Publicerad 18:27, 12 okt 2014

Förra året ökade antalet skuldsaneringsärenden i Nacka med 70 procent hos Kronofogden jämfört med året innan, till 73 ärenden.

– Det är en ganska stor ökning, anser Anette Bredberg Eriksson, konsumentrådgivare i kommunen.

Jämfört med några år tidigare, 2007 och 2008, de första åren Kronofogden redovisar statistik för, har antalet inkomna ärenden trefaldigats. De åren låg antalet inkomna ärenden på 24 respektive 37.

Ökningen ser ut att fortsätta även i år. Under första halvåret 2014 hade 35 Nackabor ansökt om skuldsanering.

– Det sker en långsam ökning, kanske beroende på att det varit sämre tider. I sämre tider ökar det lite grand, säger Anette Bredberg Eriksson.

En delförklaring till ökningen kan enligt Anette Bredberg Eriksson även vara att Kronofogden ändrat sitt arbetssätt och upplyser mer om möjligheten att söka skuldsanering.

Även konsumentrådgivarna i Nacka kommun arbetar aktivt med information.

– Vi har varit ute på företagen. Folk får reda på att vi finns. Nacka är ganska bra på det här, det ligger oss varmt om hjärtat att jobba förebyggande.

Skuldrådgivarna efterlyser att fler hör av sig när de är i ekonomisk knipa.

– Det är för få människor som söker hjälp. Ofta vänder man sig till oss när man är i en nödsituation. Man skulle önska att de kom tidigare.

Samtidigt klarar kommunen inte att hjälpa hur många som helst.

– Om vi skulle få en större ökning än det här blir det svårt för oss.

Fakta

2 123 står i skuld hos fogden

2010, första året Kronofogden redovisar statistik för, var 1 947 Nackabor skyldiga 425 miljoner kronor.

31 december 2012 hade 2 052 personer i Nacka ett sammanlagt skuldberg till Kronofogden på 413,4 miljoner kronor.

31 december 2013 var 2 123 personer skyldiga 437 miljoner kronor.

Källa: Kronofogden

Visa merVisa mindre