Undersökning. De flesta som svarade var nöjda – men nästan fyra av tio valde att inte svara på kommunens enkät. Foto: Jonas Tetzlaff

Fler missnöjda med socialtjänsten

Något fler var missnöjda med Österåkers socialtjänst 2020 än året innan. Det visar kommunens årliga enkätundersökning. Men det var få som svarade. Kommunen tror att det ökade missnöjet kan vara en följd av pandemin.

  • Publicerad 09:53, 15 apr 2021

85 procent av Österåkersborna som fått hjälp av kommunens individ- och familjeomsorg var ”mycket nöjda” eller ”ganska nöjda”, vilket är en något lägre andel än året innan. Det framgår av kommunens årliga brukarundersökning för 2020.

Året före var motsvarande siffra något högre, 87 procent var "mycket nöjda" eller "ganska nöjda". Övriga var "missnöjda" eller "mycket missnöjda". De som svarat "vet inte" är inte medräknade.

Coronan kan ha påverkat

I undersökningen för 2020 var män (88 procent) något mer positiva än kvinnor (83 procent).

Enligt kommunen kan orsaken till det ökade missnöjet vara den pågående pandemin: ”fler upplever det som svårt att ersätta fysiska möten med telefon eller digitala möten”.

Nära fyra av tio tillfrågade valde att inte alls svara, vilket gör att att det är svårt att fullt ut dra slutsatser av undersökningen. Enligt kommunen kan coronapandemin även ha bidragit till att färre svarade.