Maj 2019 öppnade den nya gång- och cykeltunneln under Tyresövägen vid Petterboda, där den senaste ombyggnaden av Tyresövägen gjordes. Foto: Stefan Källstigen

Fler körfält i ny plan för Tyresövägen

Hur många körfält ska Tyresövägen ha i framtiden och vad ska de användas till? Nu har ett första beslut tagits.

  • Publicerad 15:15, 9 apr 2021

Ett framtida tredje körfält på Tyresövägen har det varit tal om i flera år.

Vid senaste kommunstyrelsemötet togs ett så kallat inriktningsbeslut som i stället gäller fyra körfält, varav två vigda åt kollektivtrafik.

Minoritetsstyret – Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet – ställde sig bakom det beslutet och även Vänsterpartiet.

– Vi i styret är överens om att ska man bygga ut vägen är det bästa att bygga fyra körfält i stället för tre. När man nu har utrett kan man konstatera att tre körfält tar nästan lika stor plats som fyra eftersom det vid tre till exempel behövs speciella bussfickor. Har man fyra kan bussarna stanna på vägen i stället. Dessutom blir det mycket billigare i drift än reversibelt körfält, säger Mats Lindblom (L).

Förvaltningen har gjort utblickar till år 2030 och 2050. Vad skulle hända om vägen inte byggs ut? En ”något försämrad framkomlighet” på hela sträckan år 2030 framför allt vid Strandallén, konstaterar förvaltningen.

Fyra alternativ

År 2050 skulle det vara kö från Öringe och västerut under morgonrusningen mellan klockan 7 och 8, enligt analyserna.

Tjänstemännen har tittat närmare på fyra alternativ för att bygga ut (se faktaruta). Alla alternativen bedöms ge utrymme för trafiken år 2030 liksom år 2050. Alla skulle innebära att både bilar och kollektivtrafik tar sig snabbare fram.

Tjänstemännen förespråkar det alternativ som nu klubbades där kollektivtrafiken tar sig fram snabbast, bland annat mot bakgrund av kommunens mål i trafikstrategin. Genom förturen skulle kollektivtrafiken bli ”snabbare, mer pålitlig och attraktiv”, pekar förvaltningen på som en av fördelarna.

Anki Svensson (M). Foto: Jenny Puronne

Moderaterna yrkade under mötet på ett eget förslag, men det föll och partiet röstade då i stället nej tillsammans med KD, SD och C.

– Vi i Moderaterna tycker det är olyckligt att binda fast sig vid att ha två körfält endast för kollektivtrafik. Det kommer stå tomma körfält om vi inte har blandtrafik. Den viktigaste utgångspunkten måste vara att öka framkomligheten för alla trafikslag, säger Anki Svensson (M).

Sträcka studeras närmare

Moderaterna vill också bland annat att avsteg från trafikstrategin ska kunnas göras för att till exempel ”bortse från ambitionen med cykel- och gångväg på bägge sidorna av vägen”.

– Vi vill inte att vägen ska göra för stort avtryck på marken.

Anita Mattsson (S). Foto: Stefan Källstigen

Kommunstyrelsen tog också vid senaste mötet beslutet att göra en så kallad förstudie för sträckan mellan Bäverbäcken och Petterboda för att ta reda på vilka konsekvenser en utbyggnad skulle få och vad den skulle kosta.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, poängterar att det är väldigt tidigt i processen.

– Nu har vi tagit första steget, att smalna av uppdraget.

Så skulle restiden påverkas

Förvaltningen har gjort trafikanalyser för år 2050 för sträckan mellan Bollmoravägen och Brakmarsvägen.

Om inget görs:

Bil: 12 min

Kollektivtrafik: 18 min

Tre körfält, varav ett reversibelt* för kollektivtrafik:

Bil: 10 min

Kollektivtrafik: 16 min

Tre körfält, varav ett reversibelt* för blandtrafik:

Bil: 10 min

Kollektivtrafik: 16 min

Fyra körfält, varav två för kollektivtrafik:

Bil: 10 min

Buss: 14 min

Fyra körfält, alla för blandtrafik:

Bil: 9 min

Kollektivtrafik: 16 min

* Ett reversibelt körfält används ibland för trafik i ena riktningen och ibland förtrafik i andra riktningen, med hjälp av signalsystem.

Visa merVisa mindre