Flemingsberg är ett av de områden där tryggheten bland invånarna ökat som mest. Foto: Mostphotos

Fler känner sig trygga i Flemingsberg och Vårby

Snättringeborna känner sig tryggast – minst trygga känner sig Vårbyborna. Samtidigt är Vårby och Flemingsberg de kommundelar där tryggheten ökat mest de senaste fyra åren. Det visar en ny rapport som kommunen tagit fram.

  • Publicerad 06:30, 4 okt 2018

– Det mest glädjande är att fler invånare i Vårby och Flemingsberg upplever större trygghet än tidigare, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor i Huddinge.

I Huddinge känner sig nu 70 procent av invånarna trygga när de går ut ensamma i sitt bostadsområde under kvällstid. Det går att jämföra med 65 procent för fyra år sedan.

Enligt statistik från Brå, så har även anmälda fall av rån och misshandel minskat i kommunen de senaste fem åren.

Detta visar en rapport som kommunen tagit fram, där man tagit reda på vad invånarna tycker genom enkätsvar.

Tryggheten ökar

Snättringe och Glömsta är de kommundelar där flest invånare känner sig trygga.

Minst trygga känner sig invånarna i Flemingsberg, Vårby och Skogås.

Däremot så är det Vårby och Flemingsberg som ökat mest i upplevd trygghet sedan tidigare mätningar.

År 2012 uppgav en tredjedel av Vårbyborna att de kände sig trygga när de gick ut ensamma i sitt bostadsområde på kvällen.

Till exempel genom att skapa sommarjobb, utöka belysningen och fräscha upp

Christian Ottosson

I dag är det fler – hälften – av Vårbyborna som känner sig säkra.

I Flemingsberg är det ännu fler invånare som känner sig trygga på kvällen – 63 procent. Det kan jämföras med 46 procent under 2012.

– Jag tror att utvecklingen till stor del beror på att vi har jobbat med lokala fastighetsägare för att öka tryggheten. Till exempel genom att skapa sommarjobb, utöka belysningen och fräscha upp i områdena, säger Christian Ottosson.

Oroligt den senaste tiden

Men mätningen som gjorts sträcker sig bara fram till den 3 juli i år.

Det som skett den senaste tiden är otroligt allvarligt

Christian Ottosson

Sedan dess har en granatexplosion och tre skjutningar ägt rum i Huddinge, varav två i Flemingsberg, de senaste veckorna.

 Det som skett den senaste tiden är otroligt allvarligt och vi jobbar intensivt tillsammans med lokalpolisen för att återställa lugnet. Det är dock viktigt att understryka att ifall man ser till anmäld brottslighet i kommunen så har den minskat trendmässigt de senaste tio åren, säger Christian Ottosson.