Omvandling. Fler av Lövholmens gamla industrikåkar kan få stå kvar. Konsthallen Färgfabriken och Förbandsfabriken (båda till vänster i bild) har redan pekats ut som viktiga att bevara. Foto: Sacharias Källdén

Fler industrikåkar i Lövholmen kan räddas

Efter kritik kan flera gamla industrihus få stå kvar i Lövholmen där runt 1500 nya bostäder planeras. Det kan också bli ett nytt grönt stråk till vattnet och ett torg vid Färgfabriken.

  • Publicerad 16:19, 20 maj 2020

Det har gått två år sedan stadens stora plan för Lövholmen, det gamla industriområdet mellan Liljeholmen och Gröndal, var ute på ett tidigt samråd. Ett 90-tal synpunkter skickades in om förslaget som innebär stora rivningar, 13 nya kvarter och höga hus med upp emot 22 våningar.

22-våningshus planeras i Lövholmen

För ont om plats för förskolebarn, för få parker och torg och ett för snålt kajstråk, anser kritikerna, som också har vänt sig mot att det byggs tätt och högt, samtidigt som äldre kåkar försvinner.

Lyssnar till kritiken

Nu har stadens tjänstemän jobbat vidare med planförslaget och flera ändringar kan vara på gång. Bland annat föreslår stadsbyggnadskontoret att fler byggnader, än de fyra hus som redan har pekats ut som kulturhistoriskt intressanta, ska bevaras. Vilka det kan bli ska utredas.

Det föreslås också bli ett nytt grönt stråk mellan Trekanten och kajen. En eller flera parker ska finnas längs med stråket, föreslår kontoret, som också vill se ett nytt torg vid vattnet framför konsthallen Färgfabriken och Smedjan, två av de äldre husen som ska stå kvar.

Höga hus utreds

De flesta byggnader i Lövholmen föreslås nu bli runt 6-7 våningar höga och högre hus ska prövas på väl utvalda platser vid Lövholmsvägen, Trekantsvägen och där Cementas silos står i dag.

– Vi ser möjligheter till högre bebyggelse inom delar av området. Om en så hög skala som 22 våningar är lämplig behöver studeras i fortsatt planarbete, säger Pia Ölvebro, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Hur det blir med Beckershuset, där det idag finns konstnärsateljéer, återstår att se. Tidigare har man tittat på att ha en högstadieskola för 500 elever i huset men nu undersöker också staden om det går att fixa fram skolplatser på annat håll. Om konstnärerna i så fall kan få vara kvar är en fråga för fastighetsägaren, enligt Pia Ölvebro.

Skola? Beckershuset ska finnas kvar. Frågan är hur det ska användas. Idag är det konstnärsateljéer. Foto: Maja Brand

Står säkert. Det låga huset, Smedjan, vill staden bevara. Foto: Sacharias Källdén

Det här händer nu:

I slutet av maj tar stadsbyggnadsnämnden beslut om att fortsätta arbetet med Lövholmen.

I slutet av 2021 räknar staden med att det blir samråd.

I slutet av 2022 kan det bli en granskning av planen som i sådana fall kan antas år 2023.

Planerna är beroende av att Cementas fabrik flyttas till Energihamnen. Den flytten kan påverka tidplanen för hela den nya stadsdelen.

Visa merVisa mindre