Fler hundrastgårdar planeras i Bromma. Foto: Mostphotos

Fler hundrastgårdar planeras i Bromma

I januari fick Bromma två nya hundrastgårdar – en i Ulvsunda industriområde och en i Blackeberg. Nu planeras det för ytterligare rastgårdar för hundar i stadsdelen.

  • Publicerad 16:08, 11 sep 2018

En Brommabo har skickat in ett medborgarförslag om att det borde inrättas en hundrastgård norr om Missionsvägen i Minneberg.

Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och i ett svar på förslaget skriver de att det pågår planer på fler hundrastgårdar i stadsdelen.

”Ditt förslag om att anlägga en rastgård norr om Missionsvägen i Minneberg anser vi vara intressant och detta kommer att beaktas i planeringen.”

Två nya i år

I januari kom det till två nya hundrastgårdar, en i Ulvsunda industriområde och en i Blackeberg.

På senaste stadsdelsnämndmötet antog politikerna en parkförsörjningsplan 2018-2023.

Redan till nästa år planeras det för ytterligare två hundrastgårdar. Var de ska placeras är inte beslutat än.