46 000 extra passagerare har varit positivt för näringsidkarna i skärgården. Foto: Arkivfoto

Fler gäster på värdshuset med SL-kortet

När SL-kortet på försök blev gångbart även till sjöss var tanken att det skulle gynna näringsidkarna i skärgården. Och det ser ut att slå in. På Sandhamns värdshus har det blivit två nya jobb.

  • Publicerad 14:31, 8 maj 2018

När den första försöksperioden med SL-kortet avslutades den 29 april kunde SL konstatera att antalet resenärer ökat med 46 000 personer, eller med 20 procent, mot samma period 2017.

Och de näringsidkare i skärgården som Mitt i pratat med är positiva:

– Vi ser att det drar mer människor till ön, säger Bello Brammer, restaurangchef på Sandhamns värdshus.

– För oss har det inneburit fler gäster, även på vårt bed and breakfast.

Två nya jobb

Hon berättar att det för värdshusets del har bidragit till fler arbetstillfällen.

– Vi har gått från två heltider till fyra, säger hon.

På Utö värdshus har de vintertid öppet bara vid förbokningar och för grupper, och har därmed inte kunnat dra nytta av det ökade antalet besökare.

– Om vi hade vetat om detta hade vi börjat ha öppet för lunch långt tidigare i år. Det hade varit bra med bättre framförhållning från SL:s sida! säger hotellchef Malin Lidström.

Håller öppet mer i höst

Nu får de satsa på hösten i stället:

– Vi har ju sett att det är mer folk som rör sig härute, så vi tror jättemycket på hösten, säger hon.

Nu ska den första försöksperioden utvärderas.

Under sommaren är det vanlig Waxholmstaxa som gäller, och den 3 september startar den andra försöksperioden, som pågår till den 9 december.

– September är en vacker sensommarmånad i skärgården och jag hoppas att många väljer att ta en tur när SL-kortet gäller ombord samt att fler väljer att arbetspendla med Waxholmsbåtarna, säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) i ett pressmeddelande.

Fakta

Vanlig taxa i sommar

Varje år har Waxholmsbolaget omkring 1,7 miljoner resenärer.

En vinterdag snittar företaget cirka 1 500 resenärer.

Under försöket är det SL:s periodbiljetter (30 dagar, 90 dagar och årskortet) som gäller.

Under sommaren är det vanlig taxa.

Nästa försöksperiod startar den 3 september.

Öbor utan broförbindelse eller färja kan köpa en årsbiljett som kallas ökortet och kostar 525 kronor.

Källa: SL
Visa merVisa mindre