Fler får anställning. 131 personer har fått jobb med kommunens hjälp under 2021, inom bland annat tillverkning och lagerarbete. Foto: Lars Åke Holst/Mostphotos

Fler får jobb i stället för socialbidrag

Om du är arbetsför så ska du arbeta. Det är kommunens nya, hårdare linje mot personer som får socialbidrag. Det har lett till att betydligt fler börjat jobba.

  • Publicerad 09:00, 27 dec 2021

Värmdö kommun har startat en satsning på att få fler Värmdöbor med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Det ska ske bland annat genom att snabbare ta fram en handlingsplan till personen, och hjälpa honom eller henne att få ett jobb.

Nu har arbetet börjat ge resultat. Hittills i år har 131 personer fått en anställning eller påbörjat studier, jämfört med 12 förra året.  

Vad har ni ändrat?

– Flera saker, men en del är att vi har ett större näringslivsfokus nu och har kontakt med flera stora arbetsgivare i kommunen, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Till viss del påverkades situationen förra året av pandemin, men det är en rejäl ökning även sett till tiden innan pandemin, enligt Miranda.

Hårdare krav

Tidigare tog det en månad för en person som ansökt om ekonomiskt bistånd att få en handlingsplan. Nu tar det max två dagar, enligt Miranda Ahlers.

– Vi arbetar med handlingsplanen parallellt med att vi hanterar ansökan om bistånd nu och det har gjort att vi kunnat korta tiderna avsevärt.

Samtidigt har kommunen ökat kraven på de som får ekonomiskt bistånd.

– Om man är arbetsför då ska man arbeta. Det är vår linje. Det betyder att om vi erbjuder en insats och personen tackar nej till det, då kommer vi ifrågasätta om han eller hon ska ha rätt till ekonomiskt bistånd, säger Miranda Ahlers.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Det är väldigt få som reagerat negativt. Tvärtom, de är positiva till en tydlig handlingsplan för att nå egenförsörjning. Varje människa som kommer ut i arbete är en vinst, för hela samhället, men i synnerhet för honom eller henne själv.

Som en del i detta har kommunen anställt en ny chef för arbetsmarknadsenheten, Ulla Rådling, och rekryterar just nu flera så kallade arbetsmarknadsutvecklare, som ska jobba med det här.

Fler får anställning. 131 personer har fått jobb med kommunens hjälp under 2021, inom bland annat tillverkning och lagerarbete. Foto: Mostphotos

Arbetslösheten i Värmdö

548 hushåll i Värmdö kommun har, eller har haft, ekonomiskt bistånd under 2021. Det är ungefär lika många som år 2019 och 2020.

Hittills i år har 378 personer deltagit i insatser med arbete eller studier. År 2020 var den siffran 203 personer och 2019 100 personer.

Under 2021 har 131 personer gått från ekonomiskt bistånd till arbete eller studier, med kommunens hjälp. Förra året var det 12 personer.

Andelen arbetslösa totalt i kommunen har samtidigt minskat från 5,1 procent i februari i år till 4 procent nu i december. Innan pandemin, i februari 2020, låg arbetslösheten på 3,7 procent.

Visa merVisa mindre

Exempel på jobb

Några av de branscher som de 131 har fått jobb inom:
Transport/budbil
Premo/utkörning av morgontidningar
Detaljhandel
Produktion
Lager/logistik
Besöksnäringen/restaurang
Både via privata/kommunala vårdbolag
Inom städ
Samhall
Ventilation
Grossistföretag