I Botkyrka får fler hjälp med skuldsanering. Foto: Arkivbild/Anna Z Ek

Fakta

Antal personer som beviljats skuldsanering 2018

Källa: Kronofogden

Fler får hjälp att sanera sina skulder i Botkyrka

Allt fler får hjälp med skuldsaneringar i Botkyrka. Även i länet ökar antalet personer som får hjälp att sanera sina skulder, enligt Kronofogden.

  • Publicerad 05:00, 25 feb 2019

Botkyrka är en av kommunerna i Stockholms län där flest får hjälp med skuldsanering. Under 2018 beviljades totalt 119 skuldsaneringar för boende i kommunen, enligt siffror från Kronofogden. Antalet som får hjälp har dessutom ökat betydligt mer än snittet i länet sedan 2017.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering. Det är bra att de som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om, säger Ann-Charlotte von Feilitzen, teamchef på Kronofogden.

I Salem däremot är antalet som fått hjälp med att sanera sina skulder mycket få.

”Enklare att ansöka”

I hela landet fick nära 11 000 personer beviljat skuldsaneringar 2018, vilket är fler än någonsin tidigare. Även i Stockholms län ökade antalet personer som fick hjälp att sanera skulder.

En förklaring till ökningen kan vara den lagändring som trädde i kraft 1 november 2016. Bland annat infördes två betalningsfria månader per år.

– Det har blivit enklare att ansöka om skuldsanering. Det är en av orsakerna till att fler ansöker om och beviljas skuldsanering. En annan kan vara lättnaderna i reglerna, exempelvis de två betalningsfria månaderna, säger Ann-Charlotte von Feilitzen.

Samtidigt har andelen beviljade ansökningar minskat något under de senaste två åren.

Det är större chans att få skuldsanering vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet än vid överkonsumtion.

Inte storleken på skulderna som avgör

Oftast avgör inte storleken på skulderna om en person får hjälp. Istället handlar det om orsaken till problemen, åldern på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare i kommunen. Det är större chans att få skuldsanering vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet än vid överkonsumtion.

– Att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare när man får problem med ekonomin påverkar sannolikheten att få skuldsanering. Det gör att det är rätt personer som ansöker och ansökan är mer genomarbetad, säger Ann-Charlotte von Feilitzen.

– Av de skuldsatta som tar hjälp av en budget- och skuldrådgivare är det 70 procent som fått sin ansökan beviljad. Vi vill uppmana fler att använda sig av den möjligheten, fortsätter hon.

Fakta

Så fungerar skuldsanering

  • Skuldsanering hos Kronofogden innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få hjälp ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid.
  • När Kronofogden godkänt ansökan görs en betalningsplan och man får leva på existensminimum i några år. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. Efter fem år är man skuldfri.
  • Sedan lagändringen den 1 november 2016 har drygt 31 000 personer ansökt om skuldsanering. Genom ändringen har det blivit lättare att ansöka digitalt. Det har också införts två betalningsfria månader per år och personer med barn kan betviljas en förkortad betalningsplan.
Källa: Kronofogden
Visa merVisa mindre